vrijdag, 25 april 2014 00:00

Herinnering aan de Heilige Missie‘, 1920. Wie weet meer?

Geschreven door

De bovenstaande, ‘Herinnering aan de Heilige Missie der eerwaarde Paters Redemptoristen. In de parochiekerk van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus te Wegdam‘,  kwam via amateur Historicus Tonnie Waanders uit Haaksbergen naar ons toe. Redemptoristen hebben als doel, evangelisatie tussen de meest verlatenen. Hij nam contact op met de redactie van Wegdamnieuws met de mededeling, dat hij iets voor ons had en of wij daar belangstelling voor hadden. Nieuwsgierig als wij zijn, op de koffie bij de heer Waanders. Uiteraard waren wij benieuwd hoe hij hier aan kwam. Tonnie:”Ik heb een kastje gekregen van mijn zwager die getrouwd was met iemand van ten Hagen uit Markvelde. Het was een soort wastafel zoals die vroeger vaak gebruikt werd. De eigenaar was destijds heeroom ten Hagen, hetgeen een verouderde benaming van een familielid dat priester is . In het desbetreffende kastje lag een bijbel met daarin de‘Herinnering aan de Heilige Missie‘.
Wat Wegdamnieuws interesseert, is er iemand die weet wat was dat voor een missie, van 20 tot 30 november 1920 dat was? Hoe ging dit soort missies in zijn werk? Hieronder de teksten die erbij horen:

De Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Congregatio Sanctissimi Redemptoris, C.Ss.R.) is een katholieke internationale congregatie van religieuzen, die ook bekendstaat als de redemptoristen. Het devies van de congregatie luidt : Copiosa apud Eum redemptio (Bij Hem is overvloedige verlossing, Psalm 130).

De congregatie werd in 1732 gesticht door de Heilige Alfonsus-Maria de Liguori in het toenmalige koninkrijk Napels te Scala bij Napels. Het doel van deze congregatie is evangelisatie tussen de meest verlatenen. In 1749 werd ze een exempte pauselijke congregatie. Vooral door toedoen van Clemens Maria Hofbauer (1751-1820) verbreidde de congregatie zich buiten Italië.

De congregatie telde in 1971 ruim 8000 leden, waarvan ongeveer 250 in de Nederlandse provincie en ongeveer 450 in de Belgische provincies. Anno 2005 telt de congregatie 5500 leden, verspreid over de vijf continenten en 77 landen.

Sinds 2009 is pater Michael Brehl de generaal-overste van de redemptoristen.
Hieronder de teksten binnein de "herinnering".

prent 1 2 links

prent 1 2 rechts

prent 1 half

IMG 1544

Laatst aangepast op dinsdag, 29 april 2014 12:48
Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.