Grote schade aan de kerk en pastorie door het bombardement in 1943

Vandaag weer eens een bijdrage van Benny Brummelhuis met foto’s die gemaakt zijn door oud Wegdammer Toon Klaver, die het artikel interessant maken.
Tijdens het bombardement van 17 juli 1943 op Hengevelde, werden onder andere de kerk en pastorie getroffen. Pastoor Weller en beide pastoorsmeiden waren tijdens het bombardement in de pastorie. Er viel bommen in de pastorietuin vlak naast de kerk. Hoewel er geen voltreffer was, werden de kerk en pastorie zwaar beschadigd. Hierbij werd de keuken, die de verbinding vormde met de kerk, geheel werd weggeslagen. Ook de achtermuur van de pastorie was ingestort. Pastoor Weller en de pastoorsmeiden lagen onder het puin. Gezien de omstandigheden hebben ze het er goed van afgebracht. De pastoor hield er een gebroken pols aan over en de pastoorsmeiden brachten het er met lichte verwondingen van af. Aangezien pastoor Weller reeds op leeftijd was en zijn gezondheid nogal broos, werd hij genoodzaakt zijn ambt over te dragen. Pastoor Kormelink werd als de nieuwe pastoor verantwoordelijk voor het herstel van de kerk.


Sloopwerkzaamheden van de oude kerk

De materiële toestand waarin zich het kerkgebouw verkeerde was uitermate slecht. Het leek pastoor Kormelink daarom beter de kerk tijdelijk wind en waterdicht te maken en te gaan sparen voor een nieuwe kerk. De bommen hadden de constructie van de kerk behoorlijk verzwakt. Men was daarom genoodzaakt het kerkgebouw met ijzeren stangen weer te verstevigen. De bogen tussen het schip en de rechterzijbeuk werden dichtgemetseld, hierdoor kwam de rechterzijbeuk vrijwel geheel te vervallen.Pastoor Kormelink pakte de zaak voortvarend aan, want binnen twee maand werd de kerk alweer in gebruik genomen.


Het huidige kerkgebouw
Nadat de eerste architect voor de kerk in ongenade was gevallen, kwam Richard van Remmen uit Velp in beeld. De bouwvergunning voor het bouwen van de huidige kerk werd op 25 november 1952 verleend. Aannemer G. Vos uit Oldenzaal mocht de kerk bouwen, want hij kwam als laagste inschrijver uit de bus. Op 14 maart 1953 werd vermeld, dat de aannemer reeds begonnen was met het grondwerk van de kerk. Twee maanden later werd de eerste steen gelegd door Pastoor Kormelink. Op 26 januari 1954 werd de kerk door deken Weijenborg ingewijd. Ruim een jaar later, we schrijven 19 april 1955, heeft aartsbisschop Alfrink de kerk geconsacreerd.
Het voorgaande is ontleend aan het parochiële archief, te weten: Registrum memoriale Parochiae de Wegdam pagina 24. /  De notulen v/h R.-K. kerkbestuur te Wegdam vanaf 1890. Verder diverse foto’s uit deze periode.

Het slopen van de oude kerk
Enkele weken voor aanvang van het slopen heeft Toon Klaver een aantal foto’s genomen van de kerken naast elkaar. Tijdens het slopen is Toon in de oude kerktoren geklommen en heeft hij opnieuw een aantal foto’s genomen.

Bomkrater in de pastorietuin


De voor nood herstelde oude kerk


Nieuwbouw van de huidige kerk