Het antwoord op het onverklaarbare gat in het bos

lAls je de Needsestraat oversteekt vanuit de Bretelerstraat, dan zie je aan de linkerkant van de weg, tegenover de weg richting de ingang van het Eppingsbos een groot gat. Al jaren vraag ik mij af hoe deze ooit zijn ontstaan en allerlei theorieën spelen er op zo’n moment door mijn hoofd. Vele reacties verder kwam het antwoord uit verrassende hoek, Wesley Meulenkamp:” Ik werk bij Landschap Overijssel en zit dus een beetje in de materie. Ik rij ook elke dag langs dat water. Het is zeer waarschijnlijk een oude poeI. Ze waren van oudsher in gebruik voor verschillende doeleinden zoals drinkplaats voor vee en opslag van bluswater. Een poel is altijd aangelegd, logischerwijs in lagere delen. De historische kaart van 1900 laat duidelijk een poel zien in een bos, destijds wat groter in oppervlak. Verderop bij de pröttelboer lag er ook ooit één, het bosje was toen van een familie Nijhuis. Na de oorlog toen er betere voorzieningen kwamen en de ruilverkavelingen zijn de meeste wel gedempt".
 

De bewuste poel aan de Bretelerstraat

Ook werden poelen gegraven om de waterhuishouding te regelen voor omliggend landbouwland. Bij overvloedige regenval werd er water in opgevangen zodat het weglopende water de landbouwgrond minder erodeerde, en er werd meteen een reserve opgebouwd voor bevloeiing tijdens droge periodes.

Deze is van 1950