Het mysterie van het keldertje op het kerkhof

Tijdens een bezoek aan de Hengeveldse historicus Ton Brummelhuis kwam het gebouwtje op het Hengeveldse kerkhof ter sprake. Daar zou een kelder onder zitten waarvan ik in ieder geval niet van op de hoogte was maar het intrigeerde mij enorm. Grafdelver Hennie Averdijk gebeld die gelijk met mij op de fiets stapte richting de voor mij mysterieuze plek. Daar aangekomen bleek het voorste gedeelte toch wel in gebruik, maar de dichtgemetselde boog achter in de hoek riep meer vragen op dan antwoorden. Ton gaf college:

Het Mausoleum op het kerkhof is gebouwd voor de familie van Hugenpoth tot Aerdt om te dienen als familiegraf. Deze familie woonde op huize Heeckeren bij Goor. In Goor was echter nog geen RK kerkhof.De Heer van Heeckeren was markerichter van Boekelo en eigenaar van de Rouwenhorst erven: de Rouwenhorst (fam. De Vries) Spanjer (fam. Spekreise) en het Rouwenhorster Huusken (fam. Walterbos).
Boekelo hoorde kerkelijk onder de “Wegdam”.
In die hoedanigheid heeft deze familie dit mausoleum laten bouwen.
 
Behalve de opname van de pastoors, zijn de drie andere opnamen niet te openen.
 
Door het bombardement in Hengevelde op 17 juli 1943 zijn vele graven/ grafstenen getroffen of beschadigd.
Hoe dat was met de priestergraven is mij niet bekend. Wel, dat de nieuwbenoemde pastoor J. Kormelink deze heeft laten ruimen en herbegraven tegen het mausoleum, en hiertoe er een stuk heeft laten aanbouwen, zodat het een kapel werd. Hiertoe werd één van de zijaltaren in de nieuwe kapel geplaatst. Voordien werd de ruimte gebruikt als katechismuskamer.
De pastoors liggen dus onder de aanbouw. Dit verklaart de verhoging en mogelijk het dichtgemetselde muur.
 
De kapel is gebouwd in 1836.
 
Op het tableau staan inderdaad de namen van pastoors, die hier overleden en begraven zijn.
Bruns was echter rustend pastoor, komend van Amsterdam en woonde in Hengevelde op een buitenhuis, gebouwd op Lintelarend, of Arendshuis. Lintelarend werd later de Klumperij genoemd, naar de laatste boer die er op boerde Hermannus Overbeek alias Klumper (was eerst klompenmaker op het kleine Keuper (fam. Heijmer aan de weth. Goselinkstraat. Vanuit het Arendshuis heeft Hermannus Overbeek een nieuw erf gebouwd, dat wij nu kennen als Klumper (Jan. Rotink)
 
Groet
Ton Brummelhuis

Het voorste gedeelte van het keldertje is in gebruik
 
 
 
Naar verluidt was er tijdens de Tweede Wereldoorlog een werkkamp bij camping den Blanken in Neede. Van hieruit kwamen er iedere ochtend onder suspicie van de Duitse Wehrmacht arbeiders om de restanten van het bombardement op te ruimen. Let op de bomen rondom het kerkhof; Door de drukgolf hebben de meeste bomen veel blad verloren.