5 februari informatiebijeenkomst voor bedrijven met belangstelling voor zon op dak

Groene stroom voor ondernemers Hof van Twente: Zon op agrarische en bedrijfsdaken Hof van Twente wil in 2035 volledig energieneutraal zijn. Niet alleen de gemeente wil dit bereiken, ook ondernemers in Hof van Twente vragen om duurzaamheid. Omdat Hof van Twente duurzaamheid zo gemakkelijk mogelijk wil maken, biedt de gemeente aan ondernemers de mogelijkheid om mee te doen in het duurzaam collectief ‘Zon op Agrarische en Bedrijfsdaken Hof van Twente’. Op maandag 5 februari vanaf 19.45 uur is hierover een informatiebijeenkomst in Herberg De Pol in Diepenheim voor belangstellende ondernemers uit Hof van Twente. Omschakelen naar groene energie, opgewekt door zonnepanelen, kan een hele onderneming zijn:

Denk aan het rond krijgen van de financiering en de technische installatie. Het project Zon op Bedrijfsdaken van onafhankelijk energieadviesbureau ECONNETIC maakt zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers door het project op grote schaal uit te voeren. Verschillende daken worden gebundeld tot één grootschalig project. Hierdoor zijn de (aanloop)kosten lager en is het project aantrekkelijker voor investeerders. Deelnemende ondernemers worden door ECONNETIC volledig ontzorgd door subsidieaanvragen, technisch onderzoek, financiering, ontwikkeling en het beheer te regelen. Alle ondernemers in Hof van Twente met een dak van minimaal 150 m2 en een grootverbruik-aansluiting (> 3x 80A), kunnen meedoen.

Maandag 5 februari 2018: informatiebijeenkomst bedrijven
Wilt u ook helpen met het verduurzamen van Hof van Twente en heeft u interesse in het plaatsen van zonnepanelen op uw bedrijfspand met minimaal 150m2 en een grootverbuikaansluitig? Op maandag 5 februari is er een informatiebijeenkomst om 19.45 uur in Herberg de Pol (Raadhuisstraat 8 te Diepenheim). Daarbij wordt meteen geinventariseerd hoeveel ondernemers interesse zouden hebben. Op basis van deze aantallen bekijken we of en hoe dit project kan slagen in Hof van Twente. Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier op

http://hofvantwente.zonopbedrijfsdaken.nl/

De rol van ECONNETIC Als onafhankelijk adviseur vormt ECONNETIC de schakel tussen de gemeente en ondernemers die mee willen werken aan, en profiteren van, duurzame energie. ECONNETIC zorgt voor een goede samenwerking, het aantrekken van financiering en een efficiënte benutting van de SDE+ subsidie. Zij brengen de verschillende partijen – de gemeente, bedrijven, investeerders en banken – bij elkaar en benadrukken voortdurend wat ieders belang binnen het project is. Omdat ECONNETIC nadrukkelijk niet zelf investeert, is hun advies volledig onafhankelijk.