Bentelose riolering en bestrating op de schop

Direct na Pasen starten de gemeente met riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de omgeving van de voormalige Onze Lieve Vrouweschool in Bentelo. De werkzaamheden zullen voor de midzomerfeesten gereed zijn. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid.De werkzaamheden omvatten de aanleg en vervanging van de riolering en de aanleg en vervanging van de bestrating rondom de woningbouwlocatie en het wegvak Beukenlaan – Meidoornstraat.
In het gebied wordt een nieuw drainagetransportriool aangelegd. Het nieuwe riool wordt uitgevoerd met doorlatende betonbuizen en functioneert zowel voor de afvoer van hemelwater als de opname en afvoer van grondwater. Alle rijbanen worden opnieuw gestraat waarbij bestaand materiaal wordt hergebruikt en bestaande snelheidsremmers worden teruggebracht. De trottoirs worden opnieuw aangebracht, ook met zoveel mogelijk hergebruik. Op diverse plekken worden parkeervakken gemaakt. De bomen, aan de Acaciastraat 3 stuks en aan de Esdoornstraat 4 stuks, worden aan het einde van het jaar geplant. 

Planning
De werkzaamheden starten direct na de Pasen en zullen in de tweede helft van juni, voor aanvang van de midzomer feesten op 4 t/m 7 juli 2014 afgerond zijn.
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zullen de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden. Voorafgaand aan de uitvoering en ook tijden de werkzaamheden worden aanwonenden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen en de planning. 

Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer plaatselijk worden omgeleid. Inwoners wordt verzocht de omleidingsroute zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde voertuigen in verband met de beperkte beschikbare ruimte.