Eenpitter Rouweler haalt hoogste lascertificaten

Wat als een 16-jarige jongen begon met een eenvoudige slijptol is inmiddels uitgegroeid tot een eenmanszaak met de hoogst mogelijke certificering. Rouweler Las- en Machinetechniek behaalde met succes de CE-markering NEN-EN 1090-1 en de NEN-EN-ISO 3834-2 in zowel staal, aluminium als roestvaststaal, het hoogste certificaat als het gaat om laskwaliteit.

Daarmee mag het bedrijf zich met recht bijzonder noemen: het is naar alle waarschijnlijkheid de enige eenmanszaak van Nederland die zo hoog gecertificeerd is. ‘Ik wilde mede aantonen dat niet alleen de grote jongens binnen ons vak in staat zijn om de certificaten te behalen, maar ook de kleinere spelers op de markt zoals ik', zegt eigenaar Ronnie Rouweler trots.

Kleine machinebouw

Rouweler Las- en Machinetechniek is eenmanszaak die zich richt op kleine machinebouw voornamelijk voor de voedingsmiddelenindustrie. Ook bouwbedrijven die op zoek zijn naar hekwerk, leuningen en trappen kunnen bij het bedrijf uit Hengevelde terecht voor het hele proces, van de producttekening tot de daadwerkelijke oplevering. Ronnie Rouweler werkte in de omgeving van Hengevelde tot 1999 voor verschillende bedrijven in de machinebouw, om vervolgens voor zichzelf te beginnen. ‘In het begin deed ik dat in de avonduren, naast mijn vaste baan, maar ik kreeg steeds meer klanten waardoor ik in 2000 besloot om volledig voor mezelf aan de gang te gaan. Er kwamen stapje voor stapje steeds meer klanten, machines en een loods bij. Mede om de klant een kwaliteitszekerheid te kunnen geven, heb ik besloten om de certificaten te behalen. Voor het certificaat NEN-EN-ISO 3834-2 moet je namelijk kunnen aantonen dat het hele lasproces, van offerte tot oplevering van het product, voldoet aan bepaalde eisen.'

CE-markering

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle staal- en aluminiumdragende constructiedelen zijn voorzien van een CE-markering. Om de staal en aluminium constructieonderdelen te mogen verstrekken dient een bedrijf gecertificeerd te zijn volgens de NEN-EN 1090-1 norm. Doel van de CE-markering, die is ingevoerd door de Europese Commissie, is om ervoor te zorgen dat de eisen in alle EU-landen gelijk zijn. Opdrachtgevers kunnen vervolgens ook een bepaalde laskwaliteit vereisen volgens de NEN-EN-ISO 3834 norm. Deze norm is opgebouwd in drie niveaus, waarbij niveau vier het laagste is en niveau twee het hoogste. De 3834-2 norm is dus de meest uitgebreide vorm waarbij niet alleen het laswerk zelf belangrijk is, maar ook het hele proces van offerte, tekening van het ontwerp tot de oplevering. Aan alle stappen in het lasproces zijn eisen gesteld waaraan de gecertificeerde moet voldoen.

Harold Elshof is als adviseur werkzaam bij Lastechniek Oost. Hij is door Rouweler ingehuurd als extern gekwalificeerde lascoördinator. Elshof heeft Rouweler begeleid bij het behalen van de lasmethode kwalificaties (LMK's) en de lasserkwalificaties (LK's). ‘De 3834-2 norm behelst eigenlijk het hele proces van offerte tot de uiteindelijke oplevering van een product, daarvoor ben je onder meer verplicht een lascoördinator te hebben. Ronnie is zelf nog in opleiding maar staat al wel als lascoördinator op het certificaat met mij als back-up', vertelt Elshof.

‘Ik heb Rouweler onder andere geholpen met de verschillende handvaardigheidstesten. Ik leg hem uit wat er precies wordt verwacht tijdens een test en heb hem een instructie gegeven voor het visueel beoordelen van laswerk. Daarnaast assisteer ik Rouweler, samen met Sander Stegehuis van adviesbureau Rendeuro, met het schrijven van een kwaliteitshandboek en kijk erop toe dat alle procedures worden nageleefd.'

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek is een verplicht onderdeel om het certificaat te behalen weet ook André Piers van TÜV Nederland QA, onderdeel van de TÜV NORD Groep, het bedrijf wat het certificaat uiteindelijk heeft verleend aan Rouweler. ‘Van de tekening tot de lasprocedures, en van de inkoop en controle van de gebruikte materialen tot de brandveiligheid, alle genoemde zaken worden beschreven in het kwaliteitshandboek. Hierdoor kan de afnemer altijd met zekerheid zeggen dat het proces allemaal volgens de juiste procedures verlopen is en dat het materiaal veilig is om te gebruiken.' Het kwaliteitshandboek moet niet alleen worden opgesteld om de certificaten te behalen, maar zal bij iedere klant zorgvuldig moeten worden nageleefd.

Rouweler heeft zich aardig in het zweet moeten werken om het gewenste certificaat binnen te halen. ‘Je moet voldoen aan een hele rits aan procedures en eisen. Natuurlijk als eerste moet je kennis hebben van lassen, lastechnieken en de verschillende materialen', begint Rouweler zijn opsomming. ‘Daarnaast moet je ook verschillende cursussen volgen, de juiste kennis hebben van je machines en deze moeten gekeurd worden. Verder moet je over de juiste kennis beschikken als het gaat om de opslag van materialen, de brandveiligheid van de opslagruimte moet in orde zijn. Al deze zaken moeten goed zijn om in aanmerking te komen voor het certificaat', weet Rouweler. De lastechnische complexe onderdelen worden begeleid door lascoördinator Harold Elshof. TÜV Nederland QA, de certificaatverlenende partij, ziet er tijdens twee auditdagen op toe dat alles volgens de juiste handelingen gebeurd en het hele proces zoals beschreven in het kwaliteitshandboek wordt nageleefd.

Eenmanszaak

Er zijn meer bedrijven die de 3834-2 certificaten hebben behaald, maar zelden of nooit komt het voor dat het om een eenmanszaak gaat zoals bij Rouweler Las- en Machinetechniek. Harold Elshof van Lastechniek Oost vertelt hierover: ‘Rouweler is uniek omdat het bedrijf met zowel staal, RVS als aluminium zo hoog gecertificeerd is. Dat komt bijna nooit voor, meestal is het maar één van de drie materialen. Daar komt nog bij dat ik persoonlijk geen enkele eenmanszaak kan benoemen die zo hoog gecertificeerd is. Dat zie je meestal alleen bij de grote jongens.' André Piers onderstreept de woorden van Elshof. ‘Ik kan het niet helemaal met zekerheid zeggen, maar volgens mij heb ik het binnen ons bedrijf ook nog nooit meegemaakt dat een eenmanszaak zo hoog is gecertificeerd.'

Harold Elshof werkt nu enige tijd als extern lascoördinator voor Rouweler en hij snapt wel waarom eigenaar Ronnie Rouweler de drive had om de certificaten te behalen. ‘Hij kan maar moeilijk nee verkopen. Ronnie is iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij belt mij eerder te vaak dan te weinig als het gaat om advies. Hij wil alles goed hebben, tot in het kleinste detail, hij neemt geen risico en hij wil alles goed kunnen. Daarin gaat hij voor het hoogst haalbare.'
‘Rouweler weet heel goed aan welke eisen het hele proces, van offerte tot oplevering moeten voldoen', aldus André Piers van TÜV Nederland QA. ‘En hij weet het niet alleen, hij wil ook dat de partners met wie hij samenwerkt aan die eisen voldoen. Dat vind ik het mooiste aan hem.'

Ronnie Rouweler is duidelijk in zijn bewoording op de vraag wat zijn bedrijf aan wil en kan tonen met de behaalde certificaten. ‘Je geeft als bedrijf een kwaliteitszekerheid af door het behalen van deze certificaten. We laten nu niet alleen maar zien dat we kennis hebben van lassen en de verschillende lasmethodes, maar ook dat de materialen op de juiste manieren worden opgeslagen en de machines goed onderhouden worden en dat ze gekeurd worden.' Harold Elshof zegt daarover: ‘Rouweler geeft daarmee aan aan dat hij hoogstaand, moeilijk, werk aan kan en dat hij weet heeftbt van alle procedures die daarbij komen kijken.'

Toekomst

Nu het bedrijf de hoogst mogelijke certificaten heeft behaald hoopt Ronnie Rouweler een bron aan nieuwe opdrachtgevers aan te kunnen boren. ‘Ik zou graag meer opdrachten willen waar wat meer eisen aan zitten en onze expertise nog beter tot zijn recht komt', aldus Rouweler. ‘Opdrachten in de framebouw bijvoorbeeld. Zo hebben wij in het verleden ook wel een mal gemaakt voor een vliegtuigvleugel, ook zulke opdrachten zou ik graag weer wat vaker willen doen.'

 Rouweler Las- en Machinefabriek

Bron: vraagenaanbod.nl