Goede opkomst bijeenkomst ’Zon op agrarische- en bedrijfsdaken’

Meer dan dertig ondernemers waren 5 februari aanwezig in Herberg de Pol tijdens de informatieavond ‘Zon op agrarische- en bedrijfsdaken’ georganiseerd door gemeente Hof van Twente en onafhankelijk adviesbureau ECONNETIC. Doel van de informatieavond was ondernemers informeren over een collectief project om gezamenlijk een groot aantal vierkante meters bedrijfsdak te bundelen om vol te leggen met zonnepanelen. Bedrijven die meer willen weten en afgelopen maandag niet aanwezig konden zijn, kunnen zich tot uiterlijk 15 februari nog melden. Econnetic maakt dan een afspraak. Melden kan via de website: http://hofvantwente.zonopbedrijfsdaken.nl/.

Goed resultaat
Met deze avond is de eerste stap gezet om gezamenlijk te kijken of een dergelijk project succesvol kan worden in Hof van Twente. Het zeer bemoedigende resultaat van de avond laat zien dat ondernemers interesse hebben hun bedrijf te verduurzamen. Al 11 ondernemers hebben zich daadwerkelijk aangemeld om hun dak ter beschikking te stellen. Daarmee zetten zij een goede stap richting een groot aantal vierkante meters schone energie.

Niet aanwezig geweest? Maak een afspraak!

Voorafgaand aan de avond gaf een aantal ondernemers aan wel interesse te hebben, maar niet aanwezig te kunnen zijn op 5 februari. Met hen maakt ECONNETIC een afspraak. Ook andere belangstellende ondernemers hebben de mogelijkheid om zich alsnog hiervoor te melden. Dat kan nog tot uiterlijk 15 februari via de website http://hofvantwente.zonopbedrijfsdaken.nl/. Iedereen met een dak van minimaal 150m2 en een grootverbruikaansluiting (>3x 80A) kan deelnemen aan ‘Zon op Agrarische- en bedrijfsdaken Hof van Twente’ en het dak rendabel inzetten voor de opwek van schone energie.

Voordeel gezamenlijke aanpak

De aanpak die de gemeente en ECONNETIC voorstellen heeft als voordelen dat de ondernemer wordt ontzorgd, hij of zij niet zelf hoeft te investeren en dat beheer en onderhoud zijn geregeld. Zo werken gemeente en ondernemers samen aan een duurzame en energieneutrale gemeente in 2035.