Hotel Hof van Twente gaat sluiten: Opzet bezorgen en/of afhalen geld kan ondernemer geld gaan kosten

Sylvia Pierik: ‘Wij hebben besloten ook het hotel te sluiten. Er komen simpelweg geen nieuwe aanvragen en daardoor niet meer werkbaar om open te blijven. Ook een reden is de regelgeving met extra omzet wat niet in verhouding staat om wtv aan te vragen”.

NOW-maatregel en afhalen en bezorgen: ‘Let op dat het u geen geld gaat kosten’

Steeds meer horecaondernemers zijn bezig met het opstarten van bezorging bij klanten en het mogelijk maken van het afhalen van maaltijden. Er wordt echter ook steeds meer bekend over de nieuwe regelingen. Zo is er een direct verband tussen de hoeveel omzet u nu nog maakt en de hoogte van de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de voormalige uitkering werktijdverkorting.
‘Er zijn dus situaties denkbaar waar bezorgen en/of afhalen u geld gaat kosten in plaats van dat het u geld oplevert’, legt Ad Bolleman van het bedrijf Administratie & Belasting Gilde B.V. uit. Zie hieronder wat het verband is tussen uw omzet en de hoogte van de NOW-subsidie.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
• als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
• als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
• als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Tegemoetkoming 4.000 euro
Verder heeft een ondernemer nu nog recht op een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro als u uw onderneming heeft moeten sluiten door de maatregelen van de overheid. ‘Je zou kunnen zeggen dat uw zaak niet gesloten is als u nog gaat bezorgen en laat afhalen en mogelijk loopt u daardoor de subsidie van € 4.000 mis’, aldus Bolleman. ‘Ik weet niet zeker of dit zo is, omdat de precieze voorwaarden van de regeling nog niet bekend zijn. Maar de kans is aanwezig’, zo waarschuwt hij. ‘Hou hier rekening mee als u besluit te gaan bezorgen / afhalen.’

Voordeel van bezorgen / afhalen is dat het directe liquiditeit oplevert, waardoor je volgende maand je personeel misschien ook nog kan uit betalen. Ook geeft Bolleman aan dat het voor de meeste klanten interessant is om te gaan bezorgen. ‘Vooropgesteld dat ze dan die 4.000 euro niet kwijtraken.’ Van invloed op dat laatste is ook hoe lang het bezorgen en afhalen nog mag. ‘Als dat de komende drie maanden wordt toegestaan, dan compenseert dat die 4.000 euro. al verschilt de terugverdienperiode van die 4.000 euro per onderneming. Een grote onderneming verdient die 4.000 euro in 2 weken terug, de ander doet er 3 maanden over’.