Informatieavond lokale ondernemers over aanbesteden

Gemeente Hof van Twente organiseert op dinsdag 13 november, tijdens de week van het ondernemen, een informatieavond over (onderhandse) aanbestedingen. Tijdens deze avond wordt er aandacht besteed aan zichtbaarheid van lokale ondernemers bij inkopers van zowel de gemeente als andere ondernemers. Verder worden ondernemers in Hof van Twente in het algemeen geïnformeerd over het aanbestedingsbeleid van de gemeente.

Lokale ondernemers zijn niet altijd in beeld als het gaat om (onderhands) aanbesteden bij de gemeente. Ook weten ondernemers onderling niet altijd wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Daar willen we met deze avond verandering in brengen. Programma Macha Haerkens, accountmanager bedrijven van de gemeente Raalte, komt haar ervaringen delen over hun bedrijvenregister.
Met dit register bieden ze alle ondernemers binnen de gemeente de mogelijkheid zich te presenteren aan de inkopers van de gemeente. Tijdens deze avond wordt besproken of dit een oplossing zou zijn voor de Hof. Tijdens de informatieavond presenteert de gemeente ook de huidige manier van aanbesteden en komt Ilse van den Brand van ROZ Groep vertellen over Social Return On Investment (SROI) bij aanbestedingen.
Naast deze presentaties zijn er thematafels waar ondernemers met elkaar in gesprek kunnen en met medewerkers van de gemeente.

Deelnemers kunnen kiezen uit één van de drie thematafels:

 Invulling SROI: In veel aanbestedingen is een paragraaf opgenomen over een verplichting tot het doen van Sociale investeringen, bijvoorbeeld via werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen. In Twente is er één beleid en wat houdt dat in?

 Hoe komt u in beeld bij de gemeente?: Hoe wilt u als ondernemer gevonden worden door de gemeente en andere bedrijven in de Hof? Wat is daar voor nodig? Is een bedrijvenregister een goede oplossing?

 Uitnodigingsbeleid gemeente Hof van Twente: Hoe ziet het beleid eruit? Hoe wordt kwaliteit beoordeeld ten opzichte van de prijs voor opdrachten van de gemeente? Waar letten inkopers op?

De informatieavond vindt plaats op dinsdag 13 november in de Raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente in Goor. Inloop is vanaf 19:00 uur, om 19:15 uur begint het programma. Vanaf 21:00 uur is er tijd om te netwerken. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Dat kan via ondernemersloket@hofvantwente.nl