Open dag Paul Grefte 2e paasdag; “Een keer een positieve kijk op de pluimvee business”

“Je kunt geen radio of tv aanzetten of je krijgt negatieve uitlatingen over je heen met termen als plofkip en kiloknallers. Alsof wij bagger verkopen met onze reguliere kippen! Dit is op tweede paasdag dan ook onze achterliggende gedachte dat wij deze dag organiseren, een positieve kijk op ons werk waaruit blijkt dat er met het dierenwelzijn niets mis is” aldus Paul Grefte van SunBro. Benieuwd naar het proces? Neem een kijkje achter de schermen bij de open dag, maandag van 10 tot 17 uur aan de Boswinkelweg 4, rond de 90000 kippen en dat in een innovatieve en energieneutrale stal. Grefte doet mee aan de landelijke open dag van Stichting KipKiplekker. Vanuit een speciale zichtruimte kunnen de bezoekers de kippen vanachter het glas bekijken.

Grefte Vleeskuikens heeft drie locaties, Hengevelde, Markelo en Ruurlo. SunBro is een innovatieve onderneming die integrale stalconcepten ontwikkelt en realiseert. SunBro is opgezet door Paul Grefte, een innovatieve pluimveehouder die in de loop van de jaren veel ervaring heeft opgedaan met allerlei vernieuwende bouwconcepten. Vanuit deze kennis is een uitgekiend stalconcept ontwikkeld waarbij de kennis en ervaring van pluimveehouders is gecombineerd met de meest efficiënte bouwmethode en installatietechniek.
Mens- en dierwelzijn staan voor Sunbro centraal. Klik op stalconcept om meer te weten te komen wat de SunBro-stal uniek maakt.

Stalconcept
De optimale combinatie tussen het welzijn van de kip en een economisch verantwoorde bedrijfsvoering!
SunBro stal concept met toetreding van daglicht!

BEKIJK HIER DE 3D SIMULATIE VAN DE SUNBRO TURN-KEY KIPPENSTAL
In een Sunbro-stal wordt de binnenkomende ventilatielucht voor hij de stal in gaat geconditioneerd door in de zijmuur geplaatste warmtewisselaars. Afhankelijk van de buitentemperatuur en de gewenste staltemperatuur kan de lucht worden voorgekoeld of verwarmd tot de optimale staltemperatuur.
Voor verwarming en koeling wordt gebruik gemaakt van aardwarmte in combinatie met een warmtepomp. Speciaal hiervoor is op vier meter diepte een horizontaal leidingnet aangelegd. De stal heeft geen gasaansluiting!  Hierdoor wordt het energiegebruik met zo’n 60% terug gedrongen ten opzichte van traditionele pluimveestallen. Wanneer er een combinatie gemaakt wordt met zonnepanelen is de stal zelf energieneutraal te maken!

Ook is het mogelijk om de restwarmte uit de ventilatielucht terug te winnen, om hier vervolgens de binnenkomende lucht weer me op te warmen. Voor extra verwarming, als de warmtewisselaars in de wanden ontoereikend zijn, wordt de stal verder door vloerverwarming op temperatuur gebracht. Deze situatie doet zich voor in de eerste 2 levensweken van de kuikens. Het grote voordeel is nu dat we de warmte precies daar hebben waar hij nodig is; namelijk bij de kleine kuikens. Na deze eerst twee weken beginnen de kuikens zelf warmte te produceren. Geleidelijk aan wordt de verwarming van de vloer omgewisseld naar koeling van de vloer. Hierdoor is een Sunbro-stal altijd in staat om de vloertemperatuur rond de 30 graden te houden. Dit bevorderd het dierwelzijn, en dus ook de diergezondheid enorm. In winterperiodes wordt deze overtollige warmte weer gebruikt om de binnenkomende lucht verder op te warmen. In de zomer wordt deze warmte opgeslagen in de bodem, zodat deze voor het komende winterseizoen weer beschikbaar is.

Om de emissies terug te dringen wordt gebruik gemaakt van een chemisch luchtwassysteem. Door de ph van het luchtwaswater te verlagen naar een niveau van rond de 2,7 wordt de ammoniakuitstoot met ca. 90 % teruggedrongen ten opzichte van een traditionele vleeskuikenstal. Ook de hoeveelheid fijnstof, kiemen en geur wordt in gelijke verhoudingen teruggebracht.

In het kort de voordelen:
• Verwarming, koeling en ventilatie zonder tocht waardoor meer dierwelzijn.
• Beheersbaar en constant stalklimaat;  het systeem vangt de pieken en dalen in het buitenklimaat op. De binnenkomende luchttemperatuur zit zomer en winter tussen +8 en +20 graden celcius.
• Geen hittestress.
• Betere dierprestaties.
• Onderhoudsarme, energieleverende luchtwasser.
• 60% energiebesparing ten opzichte van conventionele huisvesting.
• Combinatie van vloerverwarming en vloerkoeling.
• Productieomstandigheden volledig in de hand
• Er komt alleen voorgeconditioneerde lucht in de stal. Hierdoor kan de ventilatiecapaciteit worden teruggebracht naar maximaal 2,5 m3 per kuiken per uur.
• Sunbro-Stal heeft lager antibiotica gebruik dan het Nederlands gemiddelde.

Daglicht:
De nieuwste versie van de SunBro stal wordt uitgevoerd met een maximale toetreding van daglicht. Om te voorkomen dat er warmte instraling door de zon plaatsvindt, werken we met lichtkoepels in het dak van de stal. Deze lichtkoepels hebben een relatief klein oppervlak, maar door het toepassen van spiegels in de zijring van de koepels is de daglichtopbrengst enorm. Tevens plaatsen we grote ramen aan de zijkant van de stal. Doordat deze uitgevoerd zijn met driedubbel isolatieglas en ook altijd in de schaduw zitten van de grote dakoverstek, is ook hier de invloed van buiten op het stalklimaat minimaal. Wel krijg de stal door de grote ramen een zeer open karakter.
Bekijk hier de beelden van het verwelkomen van de eerste bewoners.