Sabine en Marian: Een bijzonder span

‘Voor alle kinderen van 4 tot 21 jaar die vastlopen in het groeien en bloeien ’is te lezen op de website Mio-Mondo.nl. Sabine Wensink en Marian Huiskes-Strijboschhebben elkaar gevonden en zijn zo een eigen praktijk begonnen met Marian als eigenaaren Sabine als werkneemster. Wat beweegt ze, wat is de werkwijze en wat kunnen ze eventueel voor u betekenen!
‘Als ouder voel je vaak aan dat er iets aan de hand is. Blijf niet te lang met zorgen rondlopen. Het kan helpen om met iemand te praten die veel weet over het gedrag en de ontwikkeling van kinderen’.
Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Jullie hebben immers beide een andere achtergrond.
 
Marian:”Twee vrouwen met als passie het kind bracht ons bij elkaar. Ik die nog tot vorig jaar, nog 1 dag in de week werkzaam was in het onderwijs en vanaf 2012 de praktijk heeft, zag door al die jaren dat het kind heel vaak worstelt in zijn ontwikkeling. De omgeving van het kind zoekt mee, reageert en worstelt mee. Kijkend naar het totale kind, holistisch, en zijn omgeving maakt dat je het kind sneller effectiever kan behandelen/begeleiden. Waar ik op zoek was naar iemand die met dezelfde visie, missie en passie het kind willen zien en begrijpen via de holistische wijze kwam ik al snel bij Sabine terecht. Dat ik haar al eerder als ouder van haar kinderen via school kende bleek later toeval. Als toeval bestaat?”
Sabine: “Ik volgde Marian al op Sociale Media en vond haar werkwijze erg inspirerend. Ikzelf heb jaren verschillende functies gehad in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en mensen met psychische klachten. Ook heb ik ervaring in het werken met kinderen in het onderwijs en kinderopvang. Deze ervaringen heb ik willen uitdragen als kindercoach; ouders en hun kind met een hulpvraag ondersteunen waar ik kan. Als kindercoach zijnde kan ik diverse tools toepassen op een holistische wijze; daar waar het hart, het hoofd en het lichaam het nodig hebben in een wereld waarin eenieder leeft. Dit leek heel goed aan te sluiten bij de visie en werkwijze van Marian”.
Wat zijn de meest voorkomende problemen die jullie bij de cliënten tegenkomen?
Marian:"We werken veel samen met kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Het angstige kind, boze kind, gevoelige kind. Het kind van gescheiden ouders, het kind in de knel. Maar ook het gepeste kind of de pester. Het faalangstige kind, kind wat niet goed voor zichzelf kan opkomen, kind met een verminderd zelfvertrouwen. Het rouwende kind. Kortom het kind waarvan je als ouder of opvoeder denkt, mijn kind loopt vast en wij hebben ondersteuning nodig. We begeleiden kinderen, pubers, jongvolwassenen vanaf 3 tot 21 jaar.
En natuurlijk zijn het niet alleen de kinderen die wij begeleiden. De ouders kunnen ook hun verhaal kwijt, krijgen uitleg over het systeem waar zij allen inzitten en samen kunnen zij dan thuis aan de slag met de inzichten en tools die hen aangereikt worden. De hulpverlening vindt niet alleen in een uurtje plaats; samen verder oefenen schept resultaat!"
<<<Marian
 
Hebben jullie beiden opvoed problemen waarbij je denkt: Dit is een kolfje naar mijn hand en hoe is dat volgens jullie?
Marian:"Voor mij is dat het kind dat ik weer in zijn kracht mag zetten. Waar ik in combinatie met ouders en omgeving op zoek ga waar de mogelijkheden en groei liggen. Dat is inherent aan de problematiek. Waarin het systeem rondom het kind weer gaat samenwerken zodat het kind en de ander/omgeving weer kunnen zijn wie ze zijn. In een oudergesprek leg ik vaak het systeem van de binnenkant van de klok uit en hoe die werkt. Het gezin is het raderwerk, ieder gezinslid is een rad. Als er eentje niet goed loopt dan is het hele systeem van slag. Haal je 1 rad (kind) eruit om het te repareren (begeleiden) en plaats je het bijgeschaafd terug zal het raderwerk daardoor niet beter gaan lopen. Hier en daar zal er bij sommige raderen ook wat bijgeschaafd moeten worden. Totdat het hele systeem weer lekker loopt.
Hoogsensitiviteit is een eigenschap wat mij erg aanspreekt; een hoogsensitief persoon is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Nu komt dit bij 20% van de bevolking voor. Laat dit nu ook een eigenschap zijn die bij personen met ADHD, ASS, Hoogbegaafdheid en wie weet welke personen nog meer voorkomt. Je zou kunnen zeggen dat mijn interesse in de persoon ‘an sich' erg groot is en me graag mag verdiepen in wat deze persoon en zijn omgeving dan nodig heeft.
Het mooie is dat je er iedere dag zelf ook nog weer van leert en je dit een volgende sessie opnieuw kunt gebruiken.
Sabine:"Kinderen die het om wat voor reden niet zien zitten en na enkele sessies voorzichtig weer een glimlach krijgen op hun gezicht omdat zij weer beginnen te geloven in hunzelf, in hun eigen kracht en kunnen, geeft mij toch wel voldoening. Ik ben enkel een ondersteuning in het proces en kan een ieders eigen kracht weer laten zien. Dat is erg mooi om te ervaren".

Wat vind je van het idee om een keer een inloop te organiseren in Hengevelde waar ouders met opvoedkundige vragen terecht kunnen?

Als deze vraag er is graag! Waar we kunnen helpen en ondersteunen in deze soms lastige taak doe ik dat met alle liefde. Je wordt namelijk niet als ouder geboren. Je leert ouder zijn door de ervaringen die je opdoet met je kind. Dat het niet vanzelf gaat is geen schande. Ouder zijn is in deze huidige maatschappij vol verwachtingen is niet makkelijk. Inloop vanuit thema’s is ook mogelijk. Bijvoorbeeld: wat doe ik met een lastig en dwars kind. Hoe geef ik mijn kind meer zelfvertrouwen. Mijn kind is hoog gevoelig wat nu? Etc.
Ik denk dat een inloop avond of een thema-avond wel iets is om in Hengevelde te organiseren; wellicht hebben ouders er ook behoefte aan om eens te sparren met andere ouders over bepaalde onderwerpen die zij tegenkomen bij de opvoeding van hun kind(eren).
 
Wat is gemiddeld de achtergrond van de hulp vragende ouders?
Marian:"Ouders komen niet zomaar om hulp vragen. Ik zeg altijd; er is veel, heel veel water door de Rijn gestroomd voordat de ouders zich bij ons melden. Ouders worstelen en proberen best lang, te langs zelfs. In veel gevallen geeft dat thuis veel strijd en kunnen ouders niet eens meer de onbevangen papa of mama zijn. Als je dit herkent met daarnaast verdriet, onmacht en zorgen om je allerliefste SPRUIT trek dan aan de bel!"
Sabine:"Op school, bij de sport, in de maatschappij moeten kinderen ook veel: presteren, er zijn verwachtingen, de lat wordt soms erg hoog gelegd. Kan eenieder dat zomaar en moet je dat ook wel willen? Samen kijken we wat er nu eigenlijk aan de hand is, waar het vandaan komt en welke weg er voor alle betrokken partijen vervolgt dient te worden".
 
Wat zou je verder kwijt willen via Wegdamnieuws?
Marian:"We geven zorg op maat, in samenwerking. scholen, BSO, vso etc. Dat betekent dat we ook ambulante zorg verlenen. We komen thuis, op school, BSO, sportverenigingen, kortom daar waar het stagneert.
Tevens zijn we gecontracteerd bij de gemeenten en wordt de behandeling/begeleiding veel al vergoed vanuit de jeugdwet.
In januari 2020 gaan we 4x Kennismaking met KinderYoga aanbieden in Hengevelde.
Heb je als ouder/ verzorger vragen over je kind, wil je dat hierbij eens iemand met je meekijkt en hulp aanbiedt, schroom dan niet en neem contact met ons op:
info@mio-mondo.nl 
tel Marian: 06-21500634
tel Sabine: 06-29040055
 
Heeft je kind belangstelling voor een Kennismaking met KinderYoga; geef dit dan door via info@mio-mondo.nl. Wij kunnen dan inventariseren hoe groot de belangstelling is en naar aanleiding daarvan enkele Kinderyoga lessen aanbieden.