Succesvolle avond HofConnect met weerman Dennis Wil

Dinsdag 19 november stond RTL-weerman Dennis Wilt voor een zaal vol interactieve ondernemers in Herberg de Gebrande Waateren te Hengevelde. Zijn introductie over het veranderende klimaat en de huidige stikstofproblematiek, deed de aanwezigen nog maar weer eens realiseren dat we voor grote uitdagingen staan in de wereld. Tegelijkertijd liet Dennis Wilt zien dat we, onder meer door te verduurzamen, de problemen positief kunnen beïnvloeden. Maar hoe, wanneer en in samenwerking met wie dan? Links en rechts staken ondernemers groene, gele en rode kaarten op om te reageren op de stellingen. Dennis Wilt had z’n handen vol aan het in goede banen leiden van de reacties uit de zaal en de antwoorden van de panelleden met elk hun eigen visie op de voorliggende uitdagingen rond verduurzaming.

Voorafgaand aan de bijeenkomst schreven ondernemers stellingen op om deze, bij binnenkomst van de zaal, in de spreekwoordelijke ‘hoge hoed’ te gooien. Dennis Wilt haalde willekeurige briefjes uit die hoed om voor te leggen aan de panelleden. Een inspreker vroeg zich hardop af of we onze Nederlandse economie niet schaden door voorop te willen lopen in het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Panellid Marianne Hutten wuifde deze stelling eigenlijk meteen van tafel door te vertellen over de economische kansen die duurzaamheid tegelijk ook biedt aan ondernemers. Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester van Twickel, gaf toe geen voorstander te zijn van windmolens in de buurt van zijn landgoed en wees op het gebrek aan regie in Nederland. Als voorbeeld noemde hij de vele honderden vierkante meters bedrijfsdaken in de regio waarop nog niet of nauwelijks zonnepanelen liggen. “Ga in overleg met die ondernemers al die platte daken eerst eens vol leggen, voordat je windmolens plaatst met alle landschap ontsierende gevolgen en andere nadelen van dien.”

Meelwormen in de hartige taart
Tijn Leussink van de gelijknamige Jumbo supermarkten, vertelde over zijn nieuwbouwplannen en gaf aan, ernaar te streven, de meest duurzame supermarkt van Nederland te ontwikkelen in Goor. Collega panellid Edgar de Poel, die met het oog op de toekomst, bewust overstapte naar het kweken van meelwormen, verraste de ondernemers in de zaal. Nadat zij allemaal gesmuld hadden van een puntje uit de zelfgebakken hartige quiche, verklapte hij dat hierin zelf gekweekte meelwormen verwerkt waren uit zijn bedrijf. Na het fronsen van wenkbrauwen, gaven de aanwezige ondernemers toe dat ze toch eigenlijk wel genoten hadden van dit duurzame en eiwitrijke product.

HofConnect maakt deel uit van het Ondernemersplatform Hof van Twente. Ze organiseert jaarlijks een avond rond een actueel thema. De avond werd mede mogelijk gemaakt door Ondernemersplatform Hof van Twente (OPHvT), Rabobank en Gemeente Hof van Twente.