De online Jaarvergadering van de Hengeveldse Zomerfeesten

Gisterenavond was er voor het eerst een online jaarvergadering. De dag dat de subsidies werden uitgedeeld, zo ook dit jaar! Waarom subsidie? Is dit geen interen op het eigen vermogen? Voorzitter Kasper Put:
”Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat we er nu voor Hengevelde zijn. We hebben na de goede jaren een iets steviger financiële positie opgebouwd. Investeringen zullen wel even achterwege moeten blijven. We hebben wel heel kritisch gekeken dit jaar, wie heeft het echt nodig en wat kunnen we doorschuiven. Wel met de gedachtegang: Wij kunnen ook altijd rekenen op Hengevelde, nu kunnen we wat terug doen. Het feest zal er niet onder lijden. Artiesten moeten van tevoren gefinancierd worden dus enige reserves zijn wel essentieel. De bedragen zullen wel minder zijn dan andere jaren maar toch.
Een korte brainstorm van de online jaarvergadering:

• Bart Eshuis, de voorzitter programmacommissie heeft te kennen gegeven dat hij er mee wil stoppen. Tim Freriksen neemt het van hem over.
• Er is afgelopen jaar veel kosteloos geannuleerd, maar toch bleven er vaste kosten over; zie bij financiën. 
• Een deel van de artiesten konden meegenomen worden middels een clausule naar 2021
• De evenementenbranche zitten in zwaar weer, misschien moeten we toch dingen anders gaan doen. Dit in overleg met de sponsoren waar we altijd goed mee samengewerkt hebben.
• Kan het feest doorgaan in 2021? Of enkel zoals bijvoorbeeld in aangepaste vorm dus meer buiten? Op een grotere oppervlakte? Wat als het niets oplevert? Een feest in aangepaste vorm ligt op dit moment het meest voor de hand
• 1 of 2 weekenden? Uit de enquête kwam naar voren dat 2 weekenden de voorkeur is. 

ZF 2020 5

Financiën: Penningmeester Gijs Pierik
Het was in ieder geval een jaar om snel te vergeten door corona. De vaste kosten lopen door, uiteindelijk was het eindresultaat € 5750,- negatief in 2020 is dan ook het eindresultaat. Het streven is een jaarresultaat van € 50.000,-. Afgelopen jaar zaten we daarboven. Er waren toch nog wat inkomsten. De verkochte kaarten kunnen echter komend jaar gebruikt gaan worden. 

De voornaamste kosten waren de publiciteitskosten, verzekering en de huur van de opslag. En natuurlijk de uitkering van de subsidies.

sander1<< De winnaars van afgelopen jaar

Het Hengevelds Compliment door Milou Wolterinck
Truus en Wim Sander, de winnaars van afgelopen jaar hebben het gewonnen bedrag gedoneerd aan de afdeling Hengevelde van de Zonnebloem. Zij zijn van plan om een bingo te organiseren.
Dit jaar wordt er geen Hengevelds Compliment uitgedeeld, de bedoeling is dat de winnaars in de toekomst tijdens ze zomerfeesten bekend wordt gemaakt. Met als reden: Een mooiere locatie, meer cachet en dus meer publiciteit.
Hengevelds compliment bestaat inmiddels 5 jaar. Eerdere winnaars van De Marinus Kuipers Vrijwilligersprijs:

2015: W.V.V.’34.
2016: Dinie en Frans Vossebeld.
2017: Johan Broekkamp.
2018: Ria Rouweler en Bennie Barink.
2019: Truus en Wim Sander

Subsidies
Er zijn ruim 10 aanvragen binnengekomen. Dit schaarse aantal komt natuurlijk door Corona. Er zijn weinig noodlijdende verenigingen in Hengevelde. Specifiek werd volleybalvereniging Cupido eruit gelicht door de goede onderbouwing van de aanvraag. Zie hieronder de toegekende subsidies:

ZF 2020 7

ZF 2020 8

De agenda gisterenavond was :
• Opening
• Prijsuitreiking 'Met de vlag op vakantie'
• Terugblik 2020 en strategie komend jaar

ZF 2020 3
• Financieel
• Uitreiking subsidie
• Einde