Grote opkomst bij brainstorm subsidies Zomerfeesten

Zaterdagmiddag zijn er 21 verenigingen bijeen gekomen om samen met de Zomerfeesten te brainstormen over de uitkering van subsidies door de Zomerfeesten. Een grote opkomst, waaruit bleek dat de betrokkenheid groot is.

De aanwezigen werden ingedeeld in verschillende groepen om te kunnen brainstormen over onder andere de manier waarop subsidies worden uitgekeerd aan de verenigingen. Daarnaast werd gesproken over een eventueel alternatief (collectief) doel, bijvoorbeeld het instellen van een sociaal fonds of een spaarpot voor andere ontwikkelingen in het dorp.

Het bestuur van de Zomerfeesten en de FAC nemen deze input mee en gaan kijken hoe deze behoeften gerealiseerd kunnen worden.
Hieronder enkele foto’s van de bijeenkomst.