Nieuwe bestemming oude peuterspeelzaal, loods zomerfeesten ‘glad wark’

Het was afgelopen zaterdag een drukte van jewelste in en rondom Kulturhus de Marke. Door het vertrek van de peuterspeelzaal was de ruimte leeg komen te staan. Een aantal groepen greep de kans aan om hiervan iets moois te gaan maken. Tevens werd afgelopen zaterdag de oude Zomerfeestenloods opgeruimd. In totaal waren meer dan 25 vrijwilligers in de weer, waaronder enkele zeer jonge jeugdhonk-leden.

Nieuwe bestemming peuterspeelzaal 

Zoals eerder al is gecommuniceerd, had het bestuur van de SSGH vanuit haar maatschappelijke functie de voorkeur om de vrijgekomen ruimte niet weer te verhuren maar beschikbaar te stellen aan groepen uit Hengevelde die hard op zoek waren naar (meer) ruimte.. We zijn dan ook blij dat dit volgens ons heel erg goed geslaagd is met een multifunctionele invulling. De zaal zal gebruikt worden door het jeugdhonk Hengevelde, muziekvereniging Amuzant, diverse muziekbandjes en de muziekschool. Op de vrije momenten wordt dit een extra vergaderruimte.  

De nieuwe gebruikers hebben hun mouwen opgestroopt en er werd door een grote groep fanatieke (en jonge) vrijwilligers hard gewerkt aan de metamorfose. De oude gele muren worden licht grijs en de deuren en de kozijnen zitten inmiddels in de grondverf. 

Oude loods ZF 

Vele handen maken licht werk. Zaterdagochtend werd de oude loods van de Zomerfeesten Hengevelde opgeruimd/leeg gemaakt. Aan het einde van de ochtend werd een schone opslagruimte opgeleverd,  2 containers met afval waarvan 1 volle container met oud ijzer. Deze is vanzelfsprekend voor de heren van het Stichting JAC ’94. Ook dank aan de heren van de autorodeo en CV de Höftemennekes voor de hulp. 

Investeringen / noodzakelijk onderhoud 

Van gebruikers krijgt het bestuur vragen over hoe het verder gaat met de investeringsplannen en het noodzakelijke onderhoud. De grote lijn in ons verhaal is dat de grote investeringen (ondanks reeds toekende gemeentelijke subsidies) de komende tijd even niet aan de orde zijn. De (ver)bouwplannen staan dus in de ijskast. Het bestuur van de SSGH wil eerst meer duidelijkheid over de plannen voor een gezamenlijk sportcomplex. Bij haar investeringen gaat ze uit van een investeringshorizon van maximaal 5 jaar. Grote investeringen doen zal immers de haalbaarheid van een nieuw gezamenlijk sportcomplex alleen maar complexer maken. Het regulier noodzakelijke onderhoud zoals het verhelpen van lekkages, zorgen voor warm water voor de douches zal natuurlijk wel gewoon plaats vinden. Daarnaast zijn afgelopen maanden zijn op het gebied van ventilatie/luchtkwaliteit diverse verbeteringen doorgevoerd. Nu de huidige verlichting niet meer toereikend blijkt te zijn, zijn wij voornemens deze te vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Op basis van de beschikbare subsidies en de gestegen energieprijzen past dit binnen onze investeringshorizon van vijf jaar.