Subsidieaanvragen Hengevelde 2017

Hengevelde 2017 is alweer enkele maanden achter de rug. Het is dus weer tijd om de jaarlijkse subsidies te gaan toekennen aan verenigingen, koren en andere clubs uit Hengevelde. Deze subsidies worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering, die gepland staat op maandag 20 november. Deze jaarvergadering is voor iedereen toegankelijk. Over enkele weken zullen we u nogmaals herinneren aan deze bijeenkomst en ook de locatie mededelen!
In principe hebben de Hengeveldse besturen onlangs per e-mail of post informatie ontvangen waarin staat uitgelegd hoe de subsidie-aanvraag ingediend moet worden. Mocht u deze niet hebben ontvangen en toch een aanvraag willen indienen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van de Stichting Zomerfeesten Hengevelde via zf@hengevelde.nl  of 06-18193113.
Subsidie-aanvragen dienen uiterlijk 8 oktober (bij voorkeur digitaal) te worden opgestuurd naar:
zf@hengevelde.nl
Postadres:
Stichting Zomerfeesten Hengevelde
Postbus 50
7470 AB Goor