Subsidieaanvragen Hengevelde 2019

Hengevelde 2019 is alweer enkele maanden achter de rug. Het is dus weer tijd om de jaarlijkse subsidies te gaan toekennen aan verenigingen, koren en andere clubs uit Hengevelde. Deze subsidies worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering, die gepland staat op maandag 25 november. Deze jaarvergadering is voor iedereen toegankelijk. Over enkele weken zullen we u nogmaals herinneren aan deze bijeenkomst!
In principe hebben de Hengeveldse besturen onlangs per e-mail informatie ontvangen waarin staat uitgelegd hoe de subsidie-aanvraag ingediend moet worden. Mocht u deze niet hebben ontvangen en toch een aanvraag willen indienen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van de Stichting Zomerfeesten Hengevelde via zf@hengevelde.nl ; of 06-18193113.
Subsidie-aanvragen dienen uiterlijk 13 oktober (bij voorkeur digitaal) te worden opgestuurd naar: zf@hengevelde.nl 
Postadres:
Stichting Zomerfeesten Hengevelde
Postbus 50
7470 AB Goor