Subsidieaanvragen Stichting Zomerfeesten Hengevelde mogelijk

2020 is een bijzonder jaar, een jaar zonder onze vertrouwde feesten. Maar ondanks het feit dat Hengevelde 2020 niet door kon gaan en de Stichting Zomerfeesten Hengevelde geen inkomsten heeft kunnen genereren dit jaar, hebben we wel besloten het verenigingsleven te blijven ondersteunen en subsidies uit te keren. Wel zal er heel goed onderbouwd moeten worden waarvoor de bijdrage nodig is. De uitreiking van de subsidies vindt plaats tijdens de jaarvergadering, die gepland staat op maandag 23 november. Over de vorm en locatie van deze avond informeren we u later.

In principe hebben de Hengeveldse besturen onlangs per e-mail informatie ontvangen waarin staat uitgelegd hoe de subsidie-aanvraag ingediend moet worden. Mocht u deze niet hebben ontvangen en toch een aanvraag willen indienen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van de Stichting Zomerfeesten Hengevelde via zf@hengevelde.nl of 06-18193113.

Subsidie-aanvragen dienen uiterlijk 18 oktober (bij voorkeur digitaal) te worden opgestuurd naar: zf@hengevelde.nl

Postadres: Stichting Zomerfeesten Hengevelde Postbus 50 7470 AB Goor