Voorzitter Höftedagen stopt per direct

Deze week heeft Gerjan Wegereef per direct zijn functie als voorzitter binnen de zomerfeesten neergelegd. Reden hiervoor is een verschil van inzicht tussen hem en het bestuur. Als gevolg hiervan heeft hij de persoonlijke beslissing genomen het voorzitterschap neer te leggen. Besloten is dat het voorzitterschap tot aan de komende Höftedagen binnen het huidige bestuur zal worden opgevangen.

Arend Zendman zal naast zijn functie van penningmeester de meest lopende zaken van het voorzitterschap voor zijn rekening nemen. Daarna wordt gekeken naar een definitieve invulling van deze functie. Ondanks deze wijziging in de bestuurssamenstelling zal de uitvoering van de nieuwe opzet van de Höftedagen onverminderd worden voortgezet. De Hoftedagen 2012 zullen uniek en onderscheidend zijn, twee weekenden feest voor iedereen!