Nog 31 dagen te gaan tot het jubileum van Carnavals- en Revuevereniging de Höftemennekes (Deel 14)

Wij tellen af. Het hoogtepunt zal zijn op zaterdagavond 21 april in onze residentie bij de Gebrande Waateren middels een grootse reünieavond.

Vandaag aan het woord:

Naam: Herman Mentink
Carnavalsjaar: 1987/1988
Motto  :   De Carnaval was klook ,
                 En haal’n prins out’n Stegenhook.
Scepter  :  Een koeienkop en een speelkaart
                  (Koeienkop had te maken met zijn beroep en de speelkaart is zijn grote hobby)

Hieronder een stukje uit de oude doos, De Proclamatie van prins Herman I :

Als prins Herman I van carnavalsvereniging de Höftemennekes regerend vorst van Stegenhoek tot Slotshoek en van Katiersdorp tot Heggelerveld en alle binnen- en buitengebieden, wens ik het volgende onder uw aandacht te brengen.

1. Dat carnavalsvereniging de Höftemennekes dit jaar een goed carnaval mag vieren, ondanks een prins uit een andere gemeente
2. Dat voetbalvereniging W.V.V. met trainer plas nat ging
3. Dat de meeste spelers het voetballen ’s zondags nuchter zullen bekijken
4. Dat het woonwagenkamp toch eindelijk eens bewoond gaat worden
5. Dat de mestfabriek niet in Ambt Delden komt, maar in Deventer. Daar zit een luchtje aan
6. Dat de politieke partijen nu weer worden uitgebreid met de P.V.D.A. hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
7. Dat het bedrijventerrein er voorlopig nog niet komt. Daarvoor is de bedrijvigheid er omheen nog veel te groot.
8. Dat de voorzitter van de carnavalsvereniging stopt met de politiek. Hij tuint er niet meer in.
9. Dat door de markt in Hengevelde ook de W.W. –gulden een daalder waard mag zijn.
10. Dat het zomerfeestenterrein nog meer verhard mag worden. De feesten gaan dus keihard verder
11. Wil Hengevelde nu echt de Stegenhoek erbij komt, dan mag op de grens de weg wel eens verbeterd worden
12. Dat de burgemeester z’n vakantie heeft verzet vanwege het carnaval. Of komt het doordat de prins en z’n adjudant uit een andere gemeente komen?
13. Dat de sponsorloop een geweldig succes was. Netto ruim 100.000 gulden
14. Hoewel de buren het donker in zagen is het tennissen toch een stuk lichter geworden.
15. Dat alle ambtenaren dit jaar een hometrainer hebben gekregen, namelijk een homecomputer voor een zacht prijsje. Als het nu straks maar niet allemaal te snel gaat!
16. Dat de gezondheid van mijn onderdanen voorspoedig mag zijn en in de toekomst mag blijven

Tenslotte wens ik u allen en grandioos carnaval

Tot morgen met Prins……

Carnavalsvereniging de Höftemennekes bestaat 44 jaar. En dat gaan ze groots vieren in de vorm van een reünie op zaterdag 21 april bij de Gebrande Waateren. In het carnaval is het gekkengetal 11 "heilig"; het 44-jarig bestaan betekent dus 4 x 11 jaar, daarmee het vierde jubileum. Elke dag, tot 21 april zal een Prins op WegdamNieuws de revue passeren met een terugblik op zijn regeerperiode.