€ 180.000,- subsidie voor Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen De Marke

De gemeente Hof van Twente heeft besloten om de aangevraagde investeringssubsidies die door De Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen De Marke in Hengevelde is aangevraagd, toe te kennen. Zij krijgen maar liefst 180.000 euro als bijdrage in de kosten van het realiseren van multi-functionele ruimte in Kulturhus De Marke waarvan de totale kosten op 600.000 euro zijn geschat. Hiervoor heeft het deze week een mooie subsidie gekregen. De werkgroep Kulturhus2020 is aan het werk met de vraag: “Hoe Kulturhus De Marke te verbouwen/uitbreiden om in de toekomst aan de ruimtelijke wensen van de grootste groep gebruikers tegemoet te kunnen komen?”. Frank Slijkhuis hierover. “De werkgroep bestaat uit Tim Jongman, Nancy Ottenschot, Erwin Koenderink en ik. Momenteel bezoeken we verschillende gebruikers om te inventariseren wat de wensen zijn. Vorige week hebben we hierover gesproken met KBO en Mixx, deze week zijn met WHC en Cupido in gesprek. Het resultaat van de werkgroep is een aantal scenario’s waaruit we met z’n allen de beste kiezen. Op basis van voorlopige plannen en ideeën is er een ruwe begroting gemaakt en hebben we een subsidieaanvraag gedaan. Deze is nu toegekend tot onze blijdschap.`

De gemeente geeft aan dat een investeringssubsidie een subsidie betreft die beschikbaar wordt gestel ten behoeve van het stichten, groot onderhoud, wijzigen, uitbreiden of inrichten van accommodaties. Een investeringssubsidie kan worden toegekend aan instellingen die actief zijn op de in de Algemene subsidieverordening(Asv) genoemde beleidsterreinen en die in de deelnotitie accommodatiebeleid 2014-2017 zijn aangemerkt als basisvoorziening.