Vele Hengeveldenaren maken Hengevelde schoon

Deze zaterdag vond de 21e editie van de Landelijke Opschoondag plaats. Meer dan 37.000 aangemelde ‘Supporters van Schoon’ delen deze dag dezelfde missie: zorgen dat Nederland schoon wordt én blijft. Daarvan ruim 60 in Hengevelde!

ZIE DIT FOTOALBUM

‘Senioren Hengevelde’ doet mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart 

Het was voor de tweede keer dat ‘Senioren Hengevelde’ meedeed aan deze activiteit en met succes. Vorig jaar waren er 40 vrijwilligers; dit jaar ruim 50. Ook waren er meer looproutes; 19 i.p.v. 12. Zodoende kon er een groter buitengebied bestreken worden.

Paul Wegdam: “Het weer was ons goed gezind. Om 9.00 uur werd iedereen  verwelkomt met een kop koffie en een plak rozijnenbrood. Vervolgens om 9.30 uur de groepsfoto en daarna op pad.

Rond de klok van elf uur druppelden de eersten weer binnen. Onder het genot van een drankje werd er nog even nagebabbeld. Daarna volgde om 11.30 uur een kop heerlijke groentesoep met broodjes.

De opbrengst in met name het buitengebied was groot. Er lag veel afval in de sloten. Opvallend daarbij waren de diverse zakjes met hondenpoep. Dit is toch iets wat in een afvalbak hoort en niet in de berm, sloot of aan takken in een boom.

Dank aan de 50 vrijwilligers die geholpen hebben en de sponsoren SSGH en SIO. Volgend jaar doen we zeker weer mee”.

Gerard Spekreijse gaat er voor!

Ook de SSGH liet zich gelden, voorzitter Mark Tuinte:
“Vanmorgen om 8.30 uur was het al een drukte van jewelste in en rondom Kulturhus de Marke. Het was namelijk de jaarlijkse onderhoudsdag van de SSGH – Kulturhus de Marke en de Wegdamse TC – Hengevelde. Circa 25 vrijwilligers hebben rondom de tennisbanen en het kulturhus alles opgeruimd, gesnoeid en klaar gemaakt voor de lente. Chapeau.

'Strijder' Bart Oude Rikmanspoel

Via deze weg willen we iedereen die heeft geholpen enorm bedanken. Speciaal woord van dank voor de stratenmakers van Stichting JAC ’94 en de mensen van de IJsbaan Hengevelde voor het lenen van de veegmachine”.

Dit was één van de 3.182 aangemelde opschoonacties en schoongebieden door heel Nederland en zo ook in Hengevelde. Zo worden o.a. de wateren opgeschoond, de stranden, bossen, parken, sportclubs en straten ontzien van zwerfafval. Kortom, heel Nederland krijgt een voorjaarsschoonmaak. Het thema van dit jaar is: ‘Wat pak jij op?’
Hiermee benadrukt initiatiefnemer Nederland Schoon het letterlijk oprapen van zwerfafval op straat en stimuleren zij heel Nederland om een actie op te pakken. Nederland Schoon roept jong en oud op om vandaag een opschoonrondje te lopen. Daarnaast doen meer dan tientallen toonaangevende partijen zoals Cloetta, Domino’s, McDonald’s, Pathé en Zeeman mee die vandaag met medewerkers en/of hun klanten uit de buurt hun omgeving opschonen.