Annie Schreijer-Pierik: De varkenshouderij gaat actie voeren

Op donderdag 3 september protesteren leden van de NVV en LTO in Den Haag om aandacht te vragen voor de financiële problemen waar de sector mee kampt. Directe aanleiding voor het protest is het gebrek aan bereidheid van staatssecretaris Dijksma om effectieve maatregelen te nemen die de varkenssector er weer bovenop moeten helpen.

Het gesprek tussen Dijksma, de NVV en LTO van afgelopen woensdag bleek volkomen vruchteloos. Het wordt dan ook steeds duidelijker dat onze staatssecretaris en kabinet Rutte de Nederlandse varkenshouderij proberen weg te drukken. De maatregelen die de staatssecretaris voorstelde lijken op de korte termijn namelijk niets op lossen. Bovendien is exportbevordering al langer het stokpaardje van dit kabinet en daarmee dan ook niets nieuws.

Het wordt nu eindelijk eens tijd dat Dijksma spijkers met koppen gaat slaan en met effectieve maatregelen komt. Maatregelen die ook op de korte termijn de situatie verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een verlaging van het slachtgewicht en een vermindering van het aantal keuringen zoals de klepkeuring. Dergelijke maatregelen zijn dringend nodig omdat het water bij steeds meer boeren tot aan de lippen staat.

Daarnaast zou er geen onderscheid meer gemaakt mogen worden tussen de varkenshouderij en de melkveehouderij; gelijke monniken, gelijke kappen. Waarom zou een varkensboer, die zijn mestafzet goed geregeld heeft, alsnog moeten meebetalen aan mestverwerking en een melkveehouder niet?

Ook blijft het opmerkelijk dat melkveehouders wel varkensrechten mogen kopen, maar dat varkenshouders geen fosfaatrechten van melkveehouders kunnen kopen. De uitwisseling van fosfaatrechten tussen de melkveehouderij en de varkenshouderij zou veel problemen omtrent het mestvraagstuk kunnen oplossen.

Dan zijn er ook nog grote verschillen tussen de EU-lidstaten als het gaat om de steun aan de varkenshouderij. Zo hebben de landbouworganisaties, de distributiesector en andere belanghebbenden in België afgesproken om de varkenshouderij voor een periode van zes maanden te ondersteunen met dertig miljoen euro. Wellicht dat onze boerenorganisaties daar een voorbeeld kunnen nemen aan het Belgische initiatief.

Toch blijft het lastig om de situatie in Nederland te verbeteren zolang dit kabinet weigert om de sector perspectief te bieden. Hoewel een verbetering op de lange termijn van groot belang is, hebben veel boeren nu dringend hulp nodig. Laat de staatssecretaris niet vergeten dat de Russische boycot, de voornaamste oorzaak van de lage varkensprijs, het gevolg is van een politiek besluit en niet van het handelen van de sector.

Annie Schreijer-Pierik Europarlementariër