Basisschool Markvelde gaat sluiten: Te weinig leerlingen

Na 354 jaar gaan bij de basisschool in buurtschap Markvelde definitief de deuren dicht. De school telt momenteel 23 leerlingen waarvan acht in groep acht. Het Rijk heeft een ondergrens gesteld aan het aantal leerlingen op een school: de opheffingsnorm. Scholen met een leerlingenaantal dat drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm valt, verliezen hun bekostiging. Dat betekent bijna altijd dat de school moet sluiten.

In 2014 heeft de buurtschap nog uitbundig het 350-jarig bestaan van de school gevierd. In de jaren tachtig was de school het décor van de school van meester Frans en zijn leerlingen uit de televisieserie De Zevensprong.
Na de fusie met openbare basisschool Stedeke afgelopen augustus, was er de stille hoop dat de school als dislocatie nog enkele jaren open zou kunnen blijven. Maar de aanwas van kinderen bleef stagneren. Met de betrokken ouders wordt gezocht naar een passende oplossing voor de leerlingen. De leerkrachten kunnen elders binnen de Stichting aan de slag.