Ben Eshuis zet zich in voor redding van de bij

De provincie Overijssel stelt een actieplan op om de dramatische teruggang van het aantal bijen tegen te gaan. Dat is het resultaat van een initiatief van twee Provinciale Statenleden Annemieke Wissink (PvdA) uit Bentelo en Ben Eshuis (CDA) uit Hengevelde. Het gaat ontzettend slecht met de bijen in Nederland. 18 procent van alle Nederlandse bijen heeft de afgelopen winter niet overleefd, ongeveer het dubbele van vorig jaar. De laatste tien jaren gaat wereldwijd het aantal bijen achteruit.  Gebruik van insecticiden, de achteruitgang van de aantallen bloeiende planten en schaalvergroting en intensivering in de landbouw worden genoemd als oorzaken van de sterfte onder wilde bijen en hommels. Om die trend een halt toe te roepen roept de provincie nu een brede groep deskundigen en belanghebbenden op het gebied van honingbijen en wilde bijen bijeen.  Die groep moet uiterlijk 1 april met een breed gedragen actieplan  komen om het tij te keren en het leefgebied van bijen in Overijssel te verbeteren. “Snelle actie is noodzakelijk,” stelt initiatiefnemer Annemieke Wissink van de PvdA. “Ik ben blij dat de provincie dit oppakt. Er zijn in Overijssel al genoeg diersoorten uitgestorven. Het is in het belang van zowel de landbouw als de natuur dat de bij niet uit het landschap verdwijnt.”