Bijzondere aanblik kerkhof Hengevelde

Wie vanavond langs het kerkhof kwam aan de Goorsestraat in Hengevelde kon rekenen op een bijzondere aanblik. Vandaag was het de dag van Allerzielen, op 2 november herdenkt de Katholieke kerk al sinds de middeleeuwen de overledenen van het afgelopen jaar en er wordt een requiemmis opgedragen. Dat is een mis die wordt opgedragen voor de doden. Nabestaanden plaatsten vanavond massaal een kaarslichtje op het graf van hun dierbare.
 

Allerheiligen en Allerzielen zijn christelijke feestdagen. Allerheiligen viert altijd op 1 november de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof) en is een nationale feestdag in veel landen, zo ook in België. In Nederland is dat niet het geval. Daar is Allerheiligen geen nationale vrije dag, maar wel een verplichte feestdag in de Katholieke Kerk.