Boekpresentatie Wegdammers III op woensdag 16 november

Het boek Wegdammers III ligt bij de drukker, geschreven door Gijs Eijsink. Op woensdagavond 16 november presenteert de journalist/schrijver uit Hengelo het boek Wegdammers III.  Daarin zijn de verhalen, interviews en reportages gebundeld die hij als medewerker van de website WegdamNieuws in de afgelopen zes jaren heeft gemaakt.  Eijsink koos vooral onderwerpen uit organisaties, instellingen en verenigingen die in de loop der jaren verdwenen zijn of binnenkort ophouden te bestaan. Dan raken ze niet in de vergetelheid zoals met zoveel fenomenen van vroeger is gebeurd. Hoe zat dat ook weer? Wie woonde daar in de vorige eeuw? Wat deden de jongelui van 60, 70 jaar geleden? Eijsink, die geboren en getogen is in de vlakbij Hengevelde gelegen buurtschap Markvelde,  bracht in 2012 al een bundel uit onder de noemer Wegdammers I en in 2016 een identieke bundel met de titel Wegdammers II.

Wegdammers III omvat liefst 384 pagina’s. Het boek bestaat uit vijf delen.

= Elf grote Wegdamse gezinnen van tien kinderen.
= Een terugblik op 50 jaar Zomerfeesten. Dit jubileum werd gevierd in 2017.
= Een terugblik op de periode tussen 1969 en 2001 toen de Gemeente Ambt-Delden een eigen burgemeester had.
= Verdwenen cafés. In en rond Hengevelde zijn in de loop der jaren vijf cafés verdwenen. Voordat ze vergeten zijn, dook de schrijver nog eens in hun geschiedenis.
= Een aantal losse verhalen, reportages, columns met onderwerpen die eveneens teruggaan of juist om bepaalde redenen actueel zijn.

Het boek dat mede tot stand is gekomen door sponsoring van een aantal Hengeveldse bedrijven  wordt op woensdag 16 november gepresenteerd aan het begin van een contactavond van KBO Hengevelde in Kulturhus De Marke. Eijsink zal dan om 19.30 uur het eerste exemplaar aanbieden aan een bekende inwoner van Hengevelde.

Vanaf de presentatie is het boek te koop voor € 25.- Wie echter voor die tijd een bestelling doet, ontvangt het boek met € 5,- korting.
Dus wees er snel bij, dan ben je goedkoper uit. De bestelde boeken zullen in de week na 14 november worden bezorgd of opgestuurd als de woonplaats verder dan 15 km van Hengevelde ligt. In dat geval worden ook de verzendkosten berekend.

De volgende gegevens zijn daarbij noodzakelijk,

Uw naam:

Adres/woonplaats:

Bestelt ….. exemplaren van het boek Wegdammers III à € 20,-.

Stuurt u deze gegevens per e-mail naar wegdammers3@ziggo.nl  Dan zal de bestelling zsm na 14 november bij u worden afgeleverd.

Ook voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u op dit e-mailadres terecht of u belt 06 53401575.