Campagne tegen huiselijk geweld in Hof van Twente

‘Ik maak het verschil’
Gemeente Hof van Twente organiseerde in de afgelopen periode de campagne ‘Ik maak het verschil’ tegen huiselijk geweld. Ambtenaren werden geïnformeerd over de signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en waar zij terecht kunnen met hun vermoedens. Op 20 november werd de campagne afgesloten met een informatiebijeenkomst voor professionals uit de sectoren onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid. Doel van de campagne is verheldering van de problematiek, verantwoordelijkheid vergroten en handvatten bieden voor hulp. 

Cijfers
Elk jaar zijn er 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. In elke klas zit wel een kind dat hiermee te maken krijgt, en elke week sterft er een kind aan de gevolgen van kindermishandeling. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. Deze cijfers dalen nauwelijks.

Campagne
Omdat het zo’n groot probleem is en zoveel voorkomt is de gemeente Hof van Twente sinds september gestart met een campagne. Doel van de campagne is vooral om de verantwoordelijkheid van burgers en professionals te vergroten en handvatten te bieden om hulp te zoeken. Het bespreekbaar maken en het taboe doorbreken is nodig om de cijfers te laten dalen.

Kennis delen
De campagne is dinsdagmiddag 20 november afgesloten met een bijeenkomst voor ambtenaren en alle zorg-, welzijns- en veiligheidspartners uit Hof van Twente. Er was een grote opkomst wat aangeeft dat er veel behoefte is aan kennis op gebied van huiselijk geweld. Deze middag werden verschillende aspecten van huiselijk geweld belicht zoals  kinder- en ouderenmishandeling, loverboyproblematiek, sexting en andere online mishandeling. Ook waren er ervaringsdeskundigen aanwezig die hun verhalen met de professionals deelden en inzicht gaven in hoe zij beter kunnen signaleren en hulp bieden. Huiselijk geweld speelt zich immers vaak in verborgenheid af.
Spreekster Maaike Brunekreef geeft voorlichting aan professionals in de zorg. Zij leidde de bijeenkomst in en gaf aan dat de meest belangrijke boodschap is om te luisteren naar het onderbuikgevoel wanneer je denkt dat er iets niet klopt. Ook als dit nog weinig concreet is. Wanneer je durft, spreek je gevoel uit naar de betrokkene of meld het bij Veilig Thuis (0800-2000).

Meldcode
Er was ook aandacht voor de meldcode. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat je als professional het beste kunt doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt stap voor stap door het proces. Vanaf het moment van vermoeden tot het doen van een melding.

Meer informatie
Meer informatie over huiselijk geweld en de aanpak hiervan is te vinden op www.veiligthuistwente.nl en www.signalenkaart.nl.