Cursisten iPad voor Senioren Hengevelde behalen certificaat

Vrijdagmiddag was de laatste lesmiddag voor de 15 leden van de Senioren Hengevelde die hebben meegedaan aan de startcursus iPad in De Marke. (KLIK HIER voor meer foto's)
Het werd een gezellige middag waar docent Frans Zengerink nog eenmaal al zijn talenten en kennis van stal haalde om zijn pupillen nog wat laatste vaardigheden mee te geven.
En dat het de cursisten aardig gelukt is om zelfstandig, zonder hulp van buitenaf, het nieuwe communicatiemiddel te gebruiken, bleek wel uit de interactie tussen cursist en docent via de e-mail. Ook het vinden van allerlei informatie via zoekopdrachten is niet langer een probleem.
Aanleiding voor de cursus was wel het feit dat het dorpsblad “De Höfte” niet langer in papieren versie verschijnt.


De oudste deelneemster Minie Pelle (88) neemt haar certificaat in ontvangst
 
Om ook de senioren van het nodige plaatselijke nieuws te voorzien, was het wenselijk de basiskennis voor een iPad aan te leren.
Al snel bleek er veel belangstelling en moest het deelnemers aantal beperkt worden tot 15 om zo ieder voldoende aandacht te geven.
Dat het best lastig is voor ouderen om zich snel de juiste vaardigheden eigen te maken, werd al snel duidelijk en heeft sommigen wel eens doen denken om te stoppen. Met de wetenschap dat de helft van de cursisten 80 jaar of ouder was, lijkt dat niet zo vreemd.

Gelukkig heeft ieder voldoende doorzettingsvermogen gehad om toch elke week weer terug te komen en de cursus af te maken. Chapeau, voorwaar een prestatie waarvan nu de vruchten geplukt kunnen worden. Familieleden en kennissen, u mag hun e-mailtjes tegemoet zien, zo nodig met foto’s!

Een groot compliment ook aan de heer Zengerink die geduldig en steeds weer opnieuw met de nodige humor vragen bleef beantwoorden en de juiste handelingen herhaalde.
En dan is het vrijdag 14 februari, de laatste lesdag.

Iedere cursist werd op het eind van de les even in het zonnetje gezet met een paar vriendelijke woorden en aangespoord om toch vooral het geleerde in de praktijk te blijven brengen.
Als beloning kreeg iedereen het certificaat ‘Eerste iPad training’ uitgereikt met een feestelijk bloemetje voor alle getoonde inzet. Proficiat allen namens het bestuur.
Komend najaar zal er opnieuw door het bestuur geïnventariseerd en bekeken worden of er interesse is voor een nieuwe cursus. Leden kunnen zich daarvoor melden.