D66 stelt vragen over voortgang Tiny Forests in de Hof

D66 fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel heeft in de raadsvergadering van 19 maart vragen gesteld over de voortgang van de uitvoering van de motie Tiny Forests in Hof van Twente.

Op 30 oktober vorig jaar heeft D66 een motie ingediend, die mede was ondertekend door PvdA, GL, SP en GB, betreffende Tiny Forests in Hof van Twente. Deze motie is raadsbreed gesteund. In deze motie werd het college opgeroepen te onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor een Tiny Forest in onze gemeente, dit te rapporteren aan de raad en bij positieve bevindingen onze gemeente via het IVN in het voorjaar van 2019 aan te melden voor dit project. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in een buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezond plek.

Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit, brengt natuurbeleving dichterbij, vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, gaat hittestress tegen en heeft een positief effect op de gezondheid Vanaf 18 maart kunnen gemeenten zich aanmelden voor het realiseren van 3 Tiny Forests. Het betreft de tweede en tevens laatste aanmeldronde, waar zich nog slechts 12 gemeenten voor kunnen aanmelden, om voor een subsidie vanuit de Postcodeloterij in aanmerking te komen. Bij toekenning werkt het IVN het plan uit samen met het onderwijs en de buurt. De inschrijving sluit op 26 april. Vorig jaar waren er 4x zoveel aanmelding als plekken, het is dus zaak hier snel bij te zijn.

Van de kant van de gemeente is tot nu toe weinig actie ondernomen. Wel zijn onze inwoners actief, aldus Olde Reuver of Briel. Voetbal Vereniging Diepenheim heeft de eerste prijs gewonnen bij de Challenge bewegen in de openbare ruimte van de provincie Overijssel. Onderdeel van de plannen van VV Diepenheim is een Tiny Forest. En Machtig Mooi Markelo zoemt.......heeft de duurzaamheidsprijs gewonnen. Feitelijk is dit een uitgewerkt plan voor een Tiny Forest. We hebben er dus al twee. Er moet er nog een bij om aan te kunnen melden. De fractie van D66 heeft signalen dat er wel belangstelling zou zijn bv. bij de scholen op de Whee in Goor, bij Erve Hooijerink in Delden, en hoe mooi zou het zijn een Tiny Forest aan te leggen op ’t Gijmink, waar zoveel groen is verdwenen?

Op de vraag wat de gemeente al had gedaan met de motie antwoordde wethouder Scholten dat men zich nu eerst had beziggehouden met de aanleg van groene schoolpleinen. Alice Olde Reuver of Briel reageerde hierop door de melden dat het een het ander niet in de weg hoeft te staan. En maande de wethouder haast te maken. Wethouder Scholten heeft toegezegd er naar te zullen kijken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------