Donderdag 9 mei openluchtmis Hemelvaart

Aanstaande donderdag, 9 mei is het weer zo ver; De traditionele openluchtmis op het Höfteplein in de H.E.T. tent met medewerking van het herenkoor onder leiding van pastor C. Pikkemaat samen met pastor Keuben.
Om 9.00 begint de plechtigheid waarbij iedereen welkom is! Op Hemelvaartsdag wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus is opgevaren naar God, zijn Vader in de Hemel, op de veertigste dag van zijn opstanding. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vormen eigenlijk de drievoudige viering van eenzelfde mysterievol gebeuren, namelijk de opstanding van Jezus Christus. ‘Hemelvaart’ betekent letterlijk ‘opgang (vaart) naar de hemel’. De Hemel is in de Bijbel een beeld voor de ‘goddelijke werkelijkheid’. Met Hemelvaart, zo leert de kerk, wordt Christus opgenomen in die goddelijke werkelijkheid.

De hemel is de aarde. Zo heet het mooie nummer van BLØF dat je heel goed in een Hemelvaartdienst kan laten horen. Als er tenminste dan nog een dienst gehouden wordt. De meeste kerken volstaan met een korte samenkomst en een verlaat dauwtrappen, Hengevelde niet! Daar is dit jaar weer de traditionele openluchtmis, zoals vermeld onder leiding van pastor C.Pikkemaat