Eikenprocessierupt komt er aan

 De gemeente Hof van Twente is tevreden over de bestrijding van de eikenprocessierups in afgelopen jaar. In 2011 is gebleken dat deze rups een blijvertje is in een groot gedeelte van Nederland, en zo ook in onze gemeente. Door de hoge temperaturen zijn in Mill (Noord-Brabant) en Amsterdam al eikenprocessierupsen waargenomen. Waar de rupsen eerder op een zeer intensieve manier bestreden werden, is het beleid vorig jaar aangepast. Doordat nu alleen de gebieden waar veel mensen verblijven aangepakt worden, blijven de kosten in tegenstelling tot de jaren daarvoor binnen het budget.

De gebieden waar de rupsen aangepakt worden zijn onder andere winkelcentra, scholen en kantoren. Ook bij sportcomplexen, speelterreinen en zwembaden worden de overlast gevende dieren bestreden. Fietsroutes buiten de bebouwde kom, boerderijen en bos- en natuurgebieden worden niet meer meegenomen.
De gemeente is tevreden over de tot nu toe gebruikte bestrijdingsmethoden afzuigen en verbranden. Biologische middelen op preventief te bestrijden worden niet ingezet. De gemeente is van mening dat dit teveel invloed heeft op andere levensvormen. Het beschikbare budget binnen de begroting is 26.555 euro. Hoe de bestrijding in zijn werk gaat verwijzen wij naar bijgaand filmpje

Naar verwachting zal de eikenprocessierups ook dit voorjaar weer massaal aangetroffen worden in eikenbomen.

Wat is de processierups?
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en eind april of begin mei komt de rups te voorschijn. Na een aantal vervellingstadia is de rups in juli volgroeid.Na de derde vervelling eind mei, begin juni krijgt de rups brandharen. In juli en augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes weer legt in eikenbomen.  

Gezondheidsklachten voor mensen
De haren van de processierups zijn de veroorzakers van de overlast en ontstaan in het derde vervellingstadium (eind mei, begin juni). Door contact met de huid is het mogelijk dat u na enkele uren klachten krijgt, vaak gebeurt er niets. De ontvankelijkheid hiervoor is sterk persoonsgebonden. Klachten die u kunt hebben, zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of de luchtwegen.

Gezondheidseffecten voor dieren
Ook voor landbouwdieren en huisdieren zijn er gezondheidsrisico’s. Klachten kunnen optreden als vee graast onder aangetaste eikenbomen of als gras of hooi afkomstig uit de buurt van aangetaste eiken en als veevoer wordt gebruikt. Honden kunnen door het happen in afgevallen rupsennesten ernstig letsel aan het mondslijmvlies krijgen. Paarden zijn bijzonder gevoelig voor de gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan brandharen van de rupsen. Er wordt aangeraden vee niet te laten grazen onder aangetaste bomen. Hiervoor moet rond een vrijstaande boom al snel een straal van 4 meter worden vrijgelaten.

In aanraking geweest met de rups?
Inwoners die in aanraking zijn geweest met de eikenprocessierups, worden geadviseerd om te voorkomen dat de brandharen zich verder over het lichaam verspreiden. Het is daarom goed om de huid direct na blootstelling met plakband te strippen. Daarna de huid en de ogen met lauw water afspoelen. De brandharen zijn niet gemakkelijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om kleding die besmet is met brandharen heel grondig te wassen (liefst op 60ºC). Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol, verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger, dan is het verstandig naar de huisarts te gaan.

Waarschuwingsborden en linten
De gemeente probeert zo mogelijk te informeren over de locaties waar de eikenprocessierups is waargenomen. Op locaties waar de eikenprocessierups is aangetroffen wordt lint opgehangen met de tekst ‘eikenprocessierups’.
De gemeente kan echter niet alle aangetaste locaties markeren met lint. Als er geen lint hangt is dit geen garantie dat er geen eikenprocessierupsen aanwezig zijn. Daarom roept de gemeente op om in de maanden mei, juni en juli zelf altijd alert te zijn in de buurt van bomen en groen.