Fairtrade bananen voor de Avond4daagse Hengevelde

Het kernteam Fairtrade Hof van Twente gaat weer fairtrade bananen uitdelen aan de lopers van de avond4daaggse in Hengevelde. Het uitdelen van fairtrade bananen is al traditie geworden, waarmee het kernteam elk jaar graag de aandacht vestigt op het belang van fairtrade met deze lekkere wandellekkernij. Verderop langs de route verzamelen Hofpower vrijwilligers de bananen-schillen. Want een schone avond4daagse betekent een schoon milieu. Zie ook: www.supportervanschoon.nl .Opnieuw een uitstekende samenwerking tussen twee duurzaam-heidsinitiatieven:
Fairtrade Hof van Twente en Hofpower voor de actie supporter van schoon. Weet je dat er vorig jaar meer dan 350 kilo bananen is uitgedeeld? Veel he?
Fairtrade kopen betekent een menswaardig bestaan mogelijk maken voor de mensen op bana-nenplantages. Maar denk ook aan andere fairtrade producten zoals koffie, thee, chocola en fair-trade cadeautjes uit de wereldwinkels. Wat een mooie en makkelijke manier om iets voor je arme medemensen ergens anders op de wereld te doen.!
Intussen is op 22 maart de titel Fairtrade Gemeente officieel aan de gemeente verleend, waar-mee, behalve de komende oranje borden aan de gemeentegrenzen, een nieuw stadium aan-breekt voor de Hof van Twente als 4e fairtrade gemeente in Overijssel. Wil je een bijdrage leve-ren aan de fairtrade gemeentecampagne? Wil je meer weten over fairtrade of met ons mee-doen? Kijk dan op www.fairtradehofvantwente.nl  of  mail naar  info@fairtradehofvantwente.nl