Geld Clubactie Glasvezel wordt verdeeld in Hengevelde

Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart om glasvezel aan te leggen in ons dorp! In 2021 kwamen diverse Hengeveldenaren samen met diverse clubs en verenigingen in actie om de aanleg bij dorpsgenoten te ondersteunen. Met de clubactie werd bijna 10.000 euro opgehaald. Een medewerker van Telecombedrijf DeltaFiber zei destijds: ”Een prachtig voorbeeld van saamhorigheid met als einddoel glasvezel voor een toekomstbestendig Hengevelde”.

In de jaarvergadering van de Zomerfeesten Hengevelde (ZF) op 29 november jl. is door de Financieel Advies Commissie (FAC) aangegeven de geldverdeling van de Clubactie Glasvezel op te schorten. Dit omdat slechts enkele partijen uit Hengevelde een aanvraag hadden ingediend. Afgesproken is dat extra aandacht werd gevraagd voor het beschikbare geld dat via de ZF aangevraagd kan worden. De ZF heeft in december nogmaals de e-mail over de zogenaamde subsidieverstrekking verstuurd naar Hengeveldse partijen.

Tot en met 31 januari 2022 hebben partijen in Hengevelde die aanspraak willen maken op (een deel van) het geld de tijd om een aanvraag in te dienen. In februari beoordeelt de FAC de aanvragen. In maart worden de gelden uitgekeerd. In de jaarvergadering van de ZF is nogmaals aangegeven dat de verdeling plaatsvindt via de FAC. Zij voeren het verdeelsysteem uit zoals we dat kennen in Hengevelde, het verdeelsysteem dat ook de gelden verdeeld elk jaar na afloop van onze zomerfeesten. Heb je vragen? Neem dan contact op met zf@hengevelde.nl. De FAC wijst op de gebruikelijk manier toe: met behulp van het standaardaanvraagformulier ZF en indien nodig financieel onderbouwd. Wil je geld aanvragen? Lever deze documenten dan aan.