Gemeente gaat papierloos werken

De gemeente Hof van Twente heeft onlangs bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. Ze gaan onder andere bezuinigen op printen. Jaarlijks wordt voor het maken, kopiëren en verzenden van de raads- en commissieboeken ruim € 34.000 uitgegeven. Dit kan fors verminderd worden. De volgende stap in het proces is het aanschaffen van iPads, waar de ambtenaren in de toekomst hun informatie vanaf kunnen halen. Ze krijgen deze tablets in bruikleen. Deze iPads verdient zichzelf naar verwachting erg snel terug, waardoor zowel het milieu als de portemonnee er wel bij varen.

Om dit systeem goed te laten werken, wordt er een draadloos netwerk aangelegd in het gemeentehuis. De verwachting is dat men binnen 8 maand van papier naar digitaal over kan  gaan.