Gemeente Hof van Twente op bezoek bij KBO Hengevelde

Een overvolle zaal in Kulturhus de Marke op 25 maart. Veel leden hadden gehoor gegeven aan de oproep voor een presentatie over het zorgbeleid binnen de Hof van Twente. Harmke Scholte en Yvonne Lyezer vertelden hoe de gemeente haar zorgbeleid heeft vorm gegeven en uitvoert. Dat veel leden aanwezig waren geeft al aan dat er zorg om de zorg leeft in Hengevelde. Erkend werd dat de gemeente een lastige taak heeft gekregen. 40% Korting op haar te besteden budget en zorgen dat de vraag om zorg zo goed mogelijk beantwoord wordt.

Belangrijk was het om te horen dat de gemeente het tot haar verantwoordelijkheid rekent dat haar burgers geholpen worden in het zo optimaal mogelijk functioneren in de maatschappij. Vragen waren er over hoe het contactmoment met de gemeente. En of daar een onafhankelijke derde bij aanwezig mag zijn. Op welke vergoedingen gerekend kan worden en hoe wordt dat bepaald.Ina Oltvoort vertelde namens Carint als zorgaanbieder hoe de praktijk reageert op de uitvoering van het zorgbeleid.Er kon worden teruggekeken op een goede verhelderende presentatie.