Groep 6 van de Petrusschool in Hengevelde zaait 2e blije bijen-wei in Hengevelde.

Op dinsdag 16 april kregen de leerlingen van de Petrusschool een les over het belang van bijen en vlinders. Ina van de Riet van de Groene Loper Hof van Twente nam de leerlingen mee in een les over het belang van biodiversiteit en waarom vlinders en bijen moeten worden geholpen. In stilte sterven namelijk ontzettend veel bijen, vlinders en overige insecten, waardoor onze voedselketen in gevaar komt. Groep 6 liet zich de meegenomen aardbeien goed smaken en waren verrast over het feit dat er zonder hommels geen aardbeien groeien. Bestuivende insecten bevruchten immers 75 % van onze belangrijkste voedselgewassen. Daar komt nog bij dat veel traditionele akker- en veldbloemen uit ons landschap zijn verdwenen.

Vorig jaar werd er door de leerlingen van groep 6 aan de Hengevelderweg in Diepenheim een eerste bijenweide ingezaaid in een fruitgaard om zodoende een bijen- en vlinderlandschap met voldoende voedsel (gedurende het hele seizoen) en nestgelegenheid te creëren.

Groep 6 fietste na de les in de klas naar de bijenweide op het erf van Erik Heuvelink en Helga de Wijs aan de Diepenheimsestraat 65. Helga had 33 miniweitjes gemaakt, afgezet met touw. Iedere leerling kreeg een beker met zaden die zij uit mochten zaaien in hun eigen miniweitje. Juf Sanne had samen met de leerlingen houten naambordjes gemaakt, zodat iedereen z’n eigen ingezaaide bloemenweitje op 4 juli a.s. kan herkennen. Dan vindt de 2e buiten-les plaats voor deze groep. In de les op 4 juli as. gaan de leerlingen bijen en vlinders tellen en leren verschillende bloemen en kruiden herkennen.

Bij dit zaai-feestje hoort een traktatie. De Groene Loper Hof van Twente deelde appels uit aan alle leerlingen en ouders en is verheugd dat dit soort initiatieven samen worden opgepakt. De Groene Loper Hof van Twente heeft wil bewoners en bedrijven betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Met een Groene Loper verbinden we bestaande buurtinitiatieven in het groen en maken deze zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis. Wil je ook een blije bijenweide inzaaien? Zoek samenwerking met een school, een bedrijf of 4 buren en mail naar de groene loper hof van Twente. Meer informatie over de Groene Loper Hof van Twente vind je op www.groeneloperhofvantwente.nl.