Groot onderzoek naar woonwensen van inwoners Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente gaat in de maand juni een grootschalig onderzoek doen naar de (toekomstige) woonwensen van de inwoners. De uitkomst van dit onderzoek zal worden gebruikt als onderbouwing voor de nieuwe woonvisie. Als de woonwensen van de inwoners duidelijk zijn kan de gemeente meer doelgericht plannen maken voor de woningbouw de komende jaren.Voor het onderzoek worden  5.000 schriftelijke vragenlijsten uitgezet, via een steekproef. Daarnaast worden de leden van het Hofpanel digitaal benaderd. De resultaten van het onderzoek zijn voor de gemeente van groot belang. Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen hoe beter de gemeente kan inspelen op de wensen van de bevolking. 

De vragenlijst bevat onder meer vragen over de huidige en toekomstige woonwensen. Een aantal vragen is bedoeld voor inwonende kinderen van 16 jaar of ouder, die de komende jaren wellicht het ouderlijk huis gaan verlaten.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Deelnemers kunnen de vragenlijst zowel schriftelijk als digitaal invullen. De uitnodigingsbrieven en de vragenlijsten worden verzonden op 29 mei aanstaande. De vragenlijsten moeten op 1 juli 2015 ingevuld terug zijn bij de gemeente, via de bijgevoegde antwoordenveloppe.

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen rondom dit onderzoek.