“Grote kerk in Hengevelde sluit binnen 5 jaar”

Dinsdagavond was in Kulturhus de Marke de veelvuldig aangekondigde bijeenkomst over de toekomst van onze kerk. Het gebeuren kon rekenen op veel belangstelling; er moesten zelfs stoelen bij geplaatst worden. De Dorpscoöperatie heeft de locatieraad en het parochiebestuur van de kerk uitgenodigd en ook vele burgers waren aanwezig.
Naast informatie vanuit de locatieraad, vertelde Jan Put als vicevoorzitter van het Parochiebestuur over de stand van zaken rond de Petrus en Paulus kerk. Na afloop van de presentatie werd de zaal in groepen opgedeeld om te brainstormen over de toekomst. De resultaten hiervan worden verzameld en samengevat ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst om besluiten te nemen.

Twee kerken
Dinsdag bleek dat we in Hengevelde niet één, maar twee kerken hebben. Beide zijn apart ingewijd. De ‘grote’ kerk zal binnen vijf jaar gesloten worden waarbij de kans dat dit eerder zal plaats vinden groter is.

Opening
Jan begon met een terugblik, waar enkele cijfers boven tafel kwamen. Jan: “Voor coronacrisis hadden wij gemiddeld tussen de 100 en 130 bezoekers in de weekendvieringen. Na de corona is dat aantal gedaald naar 25 tot maximaal 45 mensen. Vaker 25 tot 30 personen. Wel zijn de koren goed vertegenwoordigd, dat zijn zo’n 50 mensen. Voor parochianen zijn deze vieringen van groot belang. De groep die komt is een vaste groep. Dit betekent voor de locatieraad om die activiteiten zeker voort te zetten en de gelegenheid te bieden aan hen. Dat is wat de locatieraad Hengevelde graag wil de komende tijd.”

Opdelen in groepen en mogelijke opties bespreken. Wat is belangrijk? En waarom?

Strategisch plan
“Er is een strategisch plan opgesteld voor de Heilige geest waar zes geloofsgemeenschappen in zitten. Af en toe een viering houden ondanks dat er al twee kerken gesloten zijn in de parochie. Verwachting is niet dat het bij de sluiting van Bentelo en Beckum blijft. Overal is een afname in vitaliteit dat we waarschijnlijk binnen nu en 5 jaar stappen moeten zetten. Daar denken we over na samen met de parochie in Hengelo en Borne. Het zou best kunnen dat een fusie gaat volgen. Rond de jaarwisseling willen we daar knopen over doorhakken.”

Avond beleggen in 2024
“In het eerste kwartaal van 2024 gaan we een avond beleggen voor alle parochianen om wat uitvoeriger over de geloofschapsgemeenschap te hebben. Locatieraad in Hengevelde is van mening om de dagkerk in Hengevelde langere tijd open te houden. Het is een bijzondere kerk, want het zijn twee kerken. De dagkerk en de grote kerk.
Ook al gaan er meerdere kerken gesloten worden dat we wat er ook gebeurt in ieder geval de komende tien jaar de kerk in Delden openblijft en de dagkerk in Hengevelde. Dat gaan we in het voorjaar van 2024 definitief beslissen. Het parochiebestuur van dat moment moet dan kijken wat de lijn zal zijn.”

Sluiting
Er zijn ook andere ontwikkelingen in het aartsbisdom Utrecht waar we binnen. Vanaf 2028 mogen er in onze kerk geen communievieringen gevierd meer worden. Vijftien jaar geleden werden nog alle katholieke kinderen gedoopt, dat is in die jaren dramatisch gedaald. In 2024 komt er een parochieavond met een beleid voor de naaste toekomst spreken. En wordt bekeken wat de feitelijke besluiten worden. In Hengevelde kan binnen nu en 5 jaar de grote kerk gesloten worden, maar de dagkerk wil de locatieraad nog 10 jaar open blijven om dan verder te kijken. Wel zijn er nog veel parochianen in het dorp. Van de 2400 inwoners zijn er nog 1900 parochiaan hetgeen een positief gegeven is.”

Wat doen we met de kerk na sluiting?
Jan Put hierover: “Als je praat over herbestemming van de kerk dan willen wij bij voorkeur een sociaal maatschappelijke herbestemming. Zo zijn we dat in Bentelo en Beckum ook aan het doen. Kerken zijn van de parochie, niet van het bisdom en kan plannen maken voor herbestemming. Wel moet er mandaat verkregen worden bij het bisdom, dus dat evenwicht moet je in stand houden.

Bezoeken andere kerken
Jan Put: “We hebben met de pastor kerken bezocht die herbestemd zijn. Sommige verbouwt tot maatschappelijke functies, anderen tot appartementcomplex. Het is geen kerk met kunstschatten aangezien hij van 1953 is. De kerk is geschikt om wooneenheden te realiseren. Maar als parochiebestuur en locatieraad zeggen we dat we de voorkeur hebben voor een maatschappelijke functie. Ook hebben commerciële partijen zich reeds gemeld. Als het een en ander niet lukt dan is het mogelijk om de kerk te vervreemden met woningbouw als gevolg.

Wat gebeurt er bij mogelijke verkoop, mocht vervreemding plaatsvinden?
“Het bisdom heeft de regels wel aangescherpt als het gaat om verkoop. Eerder werd er wel eens voor een euro een kerk verkocht. Dat is niet meer en als de kerk verkocht wordt is de prijs afhankelijk van de invulling. Tevens wordt er een taxatie opgemaakt als vertrekpunt in de onderhandeling”, aldus Put.
“Overigens mogen er geen moskee in komen en geen seksinrichting worden gevestigd”, hetgeen de zaal aan het lachen maakte maar serieus bedoeld was.

Kerkhof
Ook geeft Put aan dat er gekeken wordt om het kerkhof aantrekkelijker te maken. Zo willen ze het processiepad herstellen. Dat is nog iets waar naar gekeken gaat worden.

Nu geen besluiten
Op dit moment worden er dus nog geen besluiten genomen. Wel wil Put de gemeenschap uit blijven nodigen mee te blijven denken in de komende jaren over invulling van de grote kerk.

Opdelen in groepen
De pak-em beet 80 aanwezigen zijn opgedeeld in groepen om te brainstormen over de toekomst van onze kerk. De ideeën die hieruit zijn voortgekomen zullen via Wegdamnieuws teruggekoppeld gaan worden.

Patrick Goorhuis en Jan Put

De voorzitter van de Dorpscoöperatie Patrick Goorhuis sloot af met de anekdote
“Ik was afgelopen vrijdag bij ’t Kooltje alwaar ik jongeren vroeg of ze erbij zouden zijn dinsdag. ‘Neuh  was veelvuldig het antwoord.
‘Oké’ zei Patrick, dan gaan we de kerk slopen”
‘How nee, dat was dan ook weer niet de bedoeling’.

Dan leeft het dus toch wel onder de jongeren was zijn conclusie.

Klik HIER voor een fotoalbum.

De Poort van Twente, herbestemming van een kerk in Borne