Hof van Twente steunt gewortelde asielkinderen

In de raadsvergadering van 14 februari is een motie aangenomen die oproept tot beleid waarbij alle in Nederland gewortelde asielkinderen zoals Sahar en Mauro in Nederland mogen blijven. Deze motie werd ingediend door PvdA, D’66 en Gemeente Belangen. De motie verzoekt het college om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op humaner beleid voor deze asielkinderen.

Asielkinderen die al langere tijd in Nederland wonen, zijn dermate geïntegreerd en geworteld dat terugkeer naar het land van hun ouders voor hen immigratie uit hun thuisland betekend. “Deze kinderen zijn vaak Nederlandser dan klompen, kaas en molens. Het in onmenselijk om ze uit te zetten naar een land waarvan ze de cultuur slecht kennen en soms niet eens de taal spreken, alleen omdat hun ouders daar geboren zijn” aldus Annemieke Wissink, PvdA-raadslid en initiatiefnemer van de motie in Hof van Twente. De actie richt zich op minderjarige vreemdelingen die 8 jaar of langer in Nederland wonen. Naar schatting gaat het om 1.500 kinderen. Omdat er meerdere kinderen uit een gezin kan betreffen of kinderen die zonder hun familie over zijn gekomen, de zogenaamde ama’s, gaat het waarschijnlijk om minder dan 1.500 gezinnen die mogen blijven.

De motie is ingediend in het kader van een breed gedragen landelijke actie voor het kinderpardon. De landelijke actie is een initiatief van GroenLinks en dient ter voorbereiding van een initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie. Voor deze initiatiefwet lijkt geen meerderheid te zijn omdat het ingaat tegen het gedoogakkoord met de PVV. De actie is bedoeld om in de aanloop van de behandeling van de initiatiefwet zoveel mogelijk draagvlak te vinden in Nederland. Minister Leers heeft op de dag van de lancering van het initiatief een brief naar de Kamer gestuurd waarin hij aangeeft door te gaan met de uitzetting van de kinderen.  De PvdA vindt dit beleid onmenselijk. “Zo ga je niet met mensen, laat staan kinderen om”  zo verwoord Wissink de weerzin van de sociaaldemocraten.

Er bestaat ook een petitie waarbij iedereen zijn steun kan betuigen voor een kinderpardon.  Met de petitie krijgen Nederlanders die de kinderen willen steunen de gelegenheid om hun stem te laten horen en daarmee een signaal af te geven. PvdA Hof van Twente roept iedereen op deze petitie te ondertekenen. Hij is te vinden via www.kinderpardon.nu. In de loop van het jaar zullen alle handtekeningen aangeboden worden aan minister Leers om te laten zien hoeveel Nederlanders een oplossing willen voor deze groep asielkinderen.