Ingezonden: “Als starter kun je in Hengevelde bar weinig”

“Bij deze input voor Wegdamnieuws om wellicht een probleem aan te kaarten, zeker nu het is besproken met de koning. Het gaat mij om de laatste fase van plan de Marke 3.

Als starter op de woningmarkt kun je met name in Hengevelde maar bar weinig. Daarnaast zijn er ook veel senioren die wellicht kleiner willen gaan wonen, wat er voor kan zorgen dat hun woning beschikbaar komt voor mensen die nu in een starterswoning zitten zodat die woning weer door kan naar een nieuwe starter.

Echter zie ik nu op de website van de gemeente dat er is bepaald dat van de 17 woningen, er 6 in handen komen van Viverion. Dat als sociale huurwoningen, waardoor deze wellicht wel weer voorbij gaan aan een starter uit Hengevelde die daarvoor dan weer net te veel verdiend. Ook gaan er veel woningen van Viverion naar buitenstaanders.
De overige 11 worden dan 8 starterswoningen en 3 seniorenwoningen. Ik denk dat er veel meer gedacht moet worden aan; enkel starters- en seniorenwoningen. Wat ik om mij heen hoor is daar nog steeds heel veel vraag naar.
De voorbeelden staan al op dat plan en goed voorbeeld doet volgen.
En in het geval van seniorenwoningen zorgt dat ook ervoor dat andere woningen weer vrij komen in het dorp voor startende jongeren.

Komt Hengevelde zo van het tekort aan betaalbare woningen af als nieuwbouwplannen rechtstreeks in de verhuursector komen?”

In het plan De Marke III fase 2, Hengevelde zijn alle bouwkavels uitgegeven

De Marke III fase 3

In 2024 wordt de 3e (laatste) fase uitgegeven. In de 3e fase worden door de gemeente 11 bouwkavels uitgegeven. 8 bouwkavels bestemd voor de bouw van starterswoningen en 3 bouwkavels bestemd voor de bouw van een levensloopbestendige woningen. De kaveluitgifte gebeurt op volgende van inschrijving op de kavelwachtlijst Hengevelde. Stichting Viverion (woningbouwvereniging) bouwt in deze fase 6 sociale huurwoningen.