Jaarvergadering Cupido, goede opkomst en voorzitter gezocht

In een goed gevulde kantine van sporthal de Marke opende voorzitter Veronique Beuving deze maandagavond de jaarvergadering van volleybalvereniging Cupido. Dit alles met als toppunt van afgelopen seizoen het geslaagde jubileumfeest in juli. Er was weer een volledig seizoen na de coronapandemie, die op sportief gebied succesvol is verlopen. Wel is het behouden van leden en werven van nieuwe een uitdaging. Ook de invloed van social media werd nog eens door Veronique benadrukt, blijf de berichten die voorbij komen liken en delen zodat de vereniging zoveel mogelijk zichtbaar is.

Commissies
Daarna was het de taak aan de verschillende commissies om het afgelopen jaar te evalueren, alle commissies hebben weer veel werk verzet en zeker met mooie resultaten. De sponsorcommissie een goede opbrengst met de worstactie en de beach commissie was zeer tevreden op het toernooi. De jeugdcommissie wil zich nog meer gaan  inzetten om jeugd te enthousiasmeren om  volleybal te komen spelen. Technische commissie en wedstrijd- en scheidsrechterszaken loopt goed, alleen wordt er nog gezocht naar een trainer voor heren 1. De commissie materialen is bezig met een nieuw wedstrijdshirt, deze wordt getoond en met applaus ontvangen. Ook was er de mededeling dat dames 1 en 2 van de sponsoren nieuwe trainingspakken krijgt, bedankt!

Financieel
Dan het financieel verslag van penningmeester Monique Grefte, wat er weer goed uitzag. Mede door de extra subsidie van de zomerfeesten voor het 50-jarig jubileum en een goed Beach toernooi is het jaar positief afgesloten. De kascommissie Ilonka en Laura hebben het allen goedgekeurd.

Afscheid van penningmeester Monique, Veronique bedankt haar voor het vele werk

Afscheid
Dan is er na 10 jaar het afscheid van onze penningmeester Monique, Veronique bedankt haar voor het vele werk wat er door Monique is verzet. De opvolger Claudia Koolhoop doet verslag van de begroting voor het komend seizoen.

Ook Myrthe Peters neemt afscheid als secretaresse, deze taak heeft ze met verve  uitgevoerd, Marleen Egberink neemt haar taak over, ook Myrthe wordt door Veronique bedankt.

Dan zijn er 2 commissieleden die afscheid nemen, Inge Broshuis van de technische commissie, Rowan Berg zal haar opvolgen en Jolijn Rotink stopt met de functie binnen de sponsorcommissie, Lauren ten Heggeler is haar opvolger.

Verdere aanvulling bij de commissie, Diede ten Thije o/g Boonkkamp en Lotte Rotink komen de beachcommissie versterken en Jasmijn Escher de sponsorcommissie

MFA
Dan een korte uitleg over de stand van zaken van de MFA, gesprekken met de gemeente, verenigingen omwonenden en een landschapsarchitect zijn in volle gang. Wordt financieel zeker een uitdaging nu de prijzen van de bouwkosten en de rente zijn gestegen.

Dan is er tijd voor een brainstormsessie, de volgende punten komen aan bod:

Scheidsrechters, het behoud van recreanten (senioren) leden, benaderen van sponsoren en wat vind een ieder een belangrijk onderdeel van de MFA?
In groepjes werd hierover gediscussieerd en genoteerd, die wordt door het bestuur verder uitgewerkt.

 

Inge Broshuis neemt afscheid van de technische commissie

De rondvraag
Henk Meijer benadrukt nog een keer dat iedereen lid moet worden van de dorpscoöperatie, aangevuld door Henriëtte Wegdam:, hoe meer leden hoe serieuzer je wordt genomen door de gemeente en provincie. Verschillende werkgroepen zijn bezig met de toekomst van het dorp, wonen, groen ,kerk , school enz.

Punten die voorbij kwamen

  • Kan er een aanduiding komen voor kleedkamer heren?
  • Kleedkamers worden niet netjes achter gelaten door de jeugd, graag aandacht voor
  • Knoppen van de palen zijn stuk kleine zaken over de materialen van de netten

Dan het laatste woord van de voorzitter:

Veronique wil stoppen als voorzitter, dus zoeken we een nieuwe voorzitter.

Myrthe Peters neemt afscheid als secretaresse
Jaarvergadering Cupido, goede opkomst