Johan Essink laat ze dammen ‘op de Rietmolen’

Jelle ten Thije, onderwijzer op de Sint Jozefschool in Rietmolen, had Hengeveldenaar Johan Essink, lid van Damclub Almelo onlangs benaderd om samen op zijn school een aantal dam-sessies te geven. Dit in de vorm van workshops waarbij geïnteresseerde leerlingen zich voor konden intekenen. Inmiddels zijn we van start gegaan met 15 leerlingen uit groep 6,7 en 8. Als voorbereiding had hij een ‘damblad’ gemaakt. Hierin stond een “mini damcursus” aangevuld met een pagina’s waarin de veldnummering werd uitgelegd. Ook werd er een heuse “spelre-geltest gehouden”. Voor de beginnende dammer waren er wat oefeningetjes samengesteld. Is het een optie om in Hengevelde een keer iets met deze sport te gaan doen Johan?
”Dat heb ik in de nabije toekomst zeker in de planning! Daarbij zit ik te denken aan de Pe-trusschool of ons kulturhus de Marke, kortom: wordt vervolgd!
Terug naar de Rietmolen:
Links Jelle ten Thije
 
'Op de Rietmolen' heeft Johan ook gezorgd voor damborden en schijven en werd er gebruik gemaakt van een groot magnetisch demonstratiebord. Hiermee werden alle zetten duidelijk uitgelegd. (Zie bijgaande foto’s)
 
Johan: ”Bij aanvang van de eerste sessie werd gevraagd wie er goed konden dammen, bijna iedereen stak de vinger op. Ook werd gevraagd of ze de spelregels kenden. Wederom stak iedereen zijn/haar vinger op.  Op een aantal vragen zoals; gaat damslag voor, mag je een schijf van het bord nemen als je tegenstander vergeet te slaan, als je niet meer kunt zetten is het dan een gelijkspel (ook wel remise in damtermen) werden er veelvuldig afwijkende antwoorden gegeven.
 
 
Op het demonstratiebord werden de spelregels toegelicht. In het daarna verstrekte ‘damblad’ worden de spelregels nader uitgelegd. Ook staat hier een spelregeltest in en wat oefeningetjes voor beginners.
Ieder donker veld op het dambord heeft een nummer. De nummers gaan van veld 1 tot en met veld 50. De leerlingen mochten zelf de nummers op het demonstratiebord plakken. Hierdoor leerden leerlingen hun zetten ook te vertalen in cijfers (7 naar 12).
Aan het eind van de workshop mochten de leerlingen natuurlijk een potje tegen elkaar dam-men. Zo konden ze laten zien wat ze van de workshop hadden opgestoken. Het blijft verbazingwekkend hoe snel de leerlingen de informatie opslaan. Volgende week maandag is de derde en laatste workshop”.