Kulturhus de Marke maakt zich op voor verbouwing

Op maandag 4 november zal gestart worden met de verbouwing van de kantine van Kulturhus de Marke. De huidige bar zal hierbij worden vervangen door een nieuwe bar. Onder meer de technische staat van de bar en de aanwezigheid van zeer energievretende koelkasten maakt dit tot een zeer gewenste aanpassing. Dit biedt gelijk ook de mogelijkheid om de ondoelmatige inrichting aan te pakken. Tevens wordt door een andere indeling de beschikbare ruimte in de kantine vergroot waardoor de reeds eerder besproken bouwkundige uitbreiding door het bijtrekken van het terras achterwege kan blijven.
Gelijktijdig met de vervanging van de bar gaat een al lang gekoesterde wens in vervulling. De raampartij in de kantine zal vergroot worden waardoor over de volledige breedte vanuit de kantine zicht is op de sportzaal.

Natuurlijk gaat deze verbouwing gepaard met enige overlast en zal de kantine gesloten zijn vanaf maandag 4 november tot en met donderdag 21 november. Voor een aantal dagen/avonden kan uitgeweken worden naar de tenniskantine. De betrokken verenigingen worden hierover geïnformeerd.

Daarnaast is het bestuur van de SSGH de afgelopen periode regelmatig bevraagd over de stand van zaken met betrekking tot de “grotere” bouwplannen. Hierover kunnen wij aangeven dat een aantal ontwikkelingen in de afgelopen periode heeft geleid tot een heroverweging binnen de werkgroep Kulturhus 2020. Bij deze heroverweging liggen meerdere opties weer open.