Leerlingen petrusschool maken Cito toets


35 leerlingen uit groep 8 van de Petrusschool hebben de afgelopen week deel genomen aan de Cito-eindtoets. De uitslag van deze toets is belangrijk omdat dit mede bepalend is voor welke vorm van voortgezet onderwijs gekozen wordt. De toets was over drie dagen verdeeld en elke dag moesten de leerlingen hard aan het werk om een goed resultaat te behalen.
 
Dinsdag 7 februari begon de toets en vol verwachting kwamen de leerlingen dan ook het lokaal binnen. Het gummetje, het potlood en het leesboek lagen al klaar. Zou het moeilijk zijn? Kan ik alles wel? Doe ik het niet te snel? Zo had elk kind eigen gedachten bij de start. Groep 8 van juffrouw Marloes kreeg een speciaal plaatsje in de koffiekamer, zodat groep 7 van deze combinatiegroep gewoon in de klas kon blijven.

Al snel was iedereen aan het werk met de verschillende meerkeuze opgaven: rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en wereldoriëntatie. Menig zweetdruppeltje werd van het hoofd gewist. De leerkrachten hadden het maar wat makkelijk deze week. Ze hoefden niets te doen, maar waren natuurlijk wel erg nieuwsgierig hoe of de leerlingen het vonden. Dit bleek aan het eind van de ochtend heel wisselend te zijn. Soms was het gemakkelijk, soms was het moeilijk, maar over het geheel genomen was het goed te doen. 

Gisteren was de laatste dag van de Cito toets. Harrie Raanhuis: "De leerlingen hebben hard, geconcentreerd gewerkt en er over het algemeen een goed gevoel aan overgehouden. Het wachten is nu begonnen. Begin maart zal de uitslag binnen zijn en dan weten we hoe de leerlingen gepresteerd hebben." Spannend!