Leerlingen Petrusschool speuren naar vlinders en bijen in de boomgaard van Robbie ten Thije

Op vrijdag 13 juli kregen de kinderen uit groep 4 en groep 6 buiten les in de door henzelf ingezaaide bijenweide aan de Hengevelderweg. Wim Wijering van de Natuur- en vogelwerkgroep “de Grutto” gaf een inleiding en deelde zoekkaarten uit. De kinderen, ouders en leerkrachten verwonderden zich over de verschillende soorten bijen die in de boomgaard aanwezig waren. De kinderen probeerden ze te herkennen op de zoekkaarten en dat was nog niet eenvoudig. Hengevelde is dankzij deze samenwerking een traditioneel stukje met akker- en veldbloemen rijker. In Nederland en ook in Overijssel zijn intussen meerdere wilde bijensoorten uitgestorven. 

GLlogo Hof vanTwentejan18fcDaarnaast wordt maar liefst 56 % ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Van onze circa 70 dagvlinders zijn er al 17 voorgoed verdwenen en zijn er nog maar 23 geregeld te zien. De overige soorten zijn kwetsbaar of worden (ernstig) bedreigd. Dit alles betekent dat bijen en vlinders behoren tot de meest bedreigde groepen binnen het insectenrijk. Dit zal op den duur funeste gevolgen hebben voor de bestuiving van veel bloemen, bomen en gewassen.

www.groeneloperhofvantwente.nl 

voucher voor petrussschool en robbie ten tije

bijenles in buitenlokaal van Robbie ten Thije