Leerproblemen, huiswerkbegeleiding of Dyslexie: Lutz2learn

 

Lutz2learn is opgericht door Anja Rijkens, woonachtig aan de Markesingel in Hengevelde. Zij richt zich vooral op leerproblemen bij leerlingen van de basisschool. Deze problemen bevinden zich op alle leergebieden. Na 11 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, heeft zij er nu voor gekozen om een eigen praktijk te gaan beginnen. Anja:” Ik streef ernaar om alle leerlingen op hun eigen bergtop te krijgen,om ze meer plezier in het leren te geven, zodat zemeer zelfvertrouwen krijgen en ze daardoor weer steviger in hun schoenen komen te staan”.

Werkwijze
We werken in principe met blokken van 12 weken. Na deze 12 weken kijken we of het doel is bereikt en bij grotere problematiek of de tussendoelen zijn bereikt.

Intakegesprek
We beginnen met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek willen wij erachter komen wat de problemen zijn. Dit geeft u als ouder in eerste instantie aan. Vervolgens stellen vragen wij het ook aan uw kind, meestal kunnen zij ook prima verwoorden wat zij lastig vinden. Na uw goedkeuring nemen wij contact op met de leerkracht van uw kind. Die heeft een mooi overzicht van de afgelopen toetsen en hier kan ik ook de beginsituatie uit halen. Als we alle gegevens van uw kind hebben, gaan we een ontwikkelingsperspectief opstellen. Hier inkomt te staan wat de beginsituatie is, wat we willen bereiken en hoe willen. Ook staan de materialen hierbij. Dit plan zullen we met u bespreken.

Aan de slag en vastleggen
Nu gaan we echt aan het werk. Elke week gaan we een uur aan de slag. Na dat uur leggen we vast wat we hebben gedaan en hoe het is gegaan. Werd de stof opgepikt en begrepen of was er toch nog iets lastig.

Evalueren
Na 12 weken kijken we of het einddoel of het tussendoel is bereikt. Als het einddoel is bereikt kunnen we stoppen. Als het tussendoel bereikt is, gaan we op naar het volgende tussendoel. Mocht het toch lastiger zijn dan verwacht, dan nemen we contact met u op en gaan we de periode verlengen

U bent op zoek naar een coach en begeleider die uw kind echt begeleidt
- leerproblemen
- dyslexie
- dyscalculie

Dat is mogelijk bij Lutz2learn!!!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.lutz2learn.nl

Dyslexie en Dyscalculie
Uw kind heeft dyslexie of dyscalculie en dat is al lastig genoeg. Samen kijken we naar de methode die de school gebruikt en kijken we hoe uw kind daarin begeleid kan worden. De sterke punten halen we nog beter naar voren. Daardoor groeien ook de andere kanten en krijgt uw kind meer zelfvertrouwen en meer plezier in het leren.

Leerproblemen
Uw kind heeft moeite om de lessen te volgen en heeft niet meer zo’n zin in het leren. We gaan terug naar de basis om het probleem daar aan te pakken en om die te verstevigen.  Van daaruit beklimmen we de berg om op de top de komen. Leerproblemen kunnen zich bevinden in alle vakgebieden.   

CITO training
Uw kind zit in groep 7 of 8 en ziet erg op tegen de CITO toets. Dat is erg vervelend maar ook onnodig. Samen kijken we naar de verschillende vakken en naar de typen opgaven. We gaan aan de slag zodat uw kind vol zelfvertrouwen aan de CITO kan beginnen.

Toekomstgericht
Lutz2learn is een dynamisch bedrijf dat zich blijft ontwikkelen. In de toekomst gaan we ons verder specialiseren in  kinderen die Beelddenkers zijn. Zij hebben een andere manier van leren, zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet goed begrepen en onthouden.

Houd onze site in de gaten voor het  laatste nieuws.

www.lutz2learn.nl