Maaien van watergangen, jammer?

Sloten, maren, beken en kanalen hebben een belangrijke functie. Ze houden water vast en voeren het water af en aan. Om te zorgen dat watergangen niet dichtgroeien, maaien bedrijven de oevers, taluds en waterbodems. Op het moment dat je sloten helemaal niet zou maaien, raakt een sloot compleet overwoekerd. Als er te veel overwoekering is, kan het water niet meer weg en is er dus geen doorstroming. Dat kan voor wateroverlast zorgen, want voor een goed waterpeil is het belangrijk dat het water ook weer uit een gebied kan stromen.....................

Wel jammer……..