Nieuwsbrief Maliproject november 2019

Velen weten dat de Hengeveldenaren Cees en Addie van der Sluijs, een scholenbouwproject hebben in Mali (www.maliproject.nl). In 2004 en 2006 is Cees als PUMmer (Project Uitzending Managers in Den Haag) geweest naar Manantali in het Zuidwesten van Mali (dicht bij de Manantalidam. "Een groep Malinezen wilde daar geadviseerd worden over pluimveehouderij op kleine schaal. Als gepensioneerd dierenarts kon Cees daar zijn kennis wel kwijt en de tweede keer heeft hij daar ook een kleine broedmachine achter gelaten, die tot op heden functioneert. Deze lessen in kleine pluimveehouderij hebben uiteindelijk geresulteerd in één klein levensvatbaar bedrijf, waar wij in 2009 op bezoek zijn geweest en in 2010 is Cees daar nog een keer geweest i.v.m. een probleem; dit bezoek was te combineren met een bezoek aan ons scholenproject."
Hieronder de nieuwsbrief november 2019:

Beste Maliproject -vrienden,

Het afgelopen jaar is een moeilijk jaar geworden voor het scholenproject: Mali, een land in beroering.

Op de overheidsscholen is er door stakingen van het onderwijzend personeel heel weinig lesgegeven in 2018/2019 en via Casper Jansen en M’Bimba Dembelé kwamen de verhalen naar ons toe.

Op Le Bon Berger is er grote beroering geweest (zie de vorige 2 nieuwsbrieven, maart en november 2018). Doordat de directie van de stuwdam besloot het schoolgeld voor de kinderen van werknemers, niet meer direct naar Le Bon Berger over te maken, maar aan de betreffende werknemers uit te betalen, liep het leerlingenaantal dramatisch terug, ondanks het feit dat de kwaliteit van onderwijs op overheidsscholen (schoolgeld 1 euro per jaar) veel minder is. En ondanks een sponsoring van 23 leerlingen door het Maliproject en andere maatregelen (verlaging schoolgeld, verlaging salarissen onderwijzers), is in standhouden van de basisschool waarschijnlijk niet haalbaar. We wachten verdere ontwikkelingen af.

Er wordt onderzocht om in samenwerking met Casper Jansen èn met Elie Théra, voorzitter van het Jeugdcomité van de Raad van Protestantse kerken in Mali, volwassenonderwijs te starten om mensen mogelijkheden te geven in hun onderhoud te voorzien. Gedacht wordt aan onderwijs in tuinieren en bomenaanplant (in het kader van het stoppen van de verwoestijning door weinig regenval) èn aan opleiding voor horeca/restaurant.

Wat betreft de tweede bezigheid van ons Maliproject: door samenwerking met een grote organisatie van Chr. radiostations in Mali en Kenya heeft Radiostation KanuYah (God met ons) thans héél het grote hoofdgebouw in gebruik genomen. Er zijn 18 medewerkers werkzaam. Het gebouw is inmiddels met middelen van deze radiostationorganisatie van binnen en van buiten prachtig opgeknapt, zelfs voorzien van airco. De zendapparatuur van Kanuyah is met geld uit het Maliproject, vernieuwd en gemoderniseerd.

Over de derde betrokkenheid van het Maliproject, de vernieuwing en renovatie van drinkwaterpompen, waar met name onze partner Casper Jansen mee bezig is, is te melden dat ca. ruim 32 pompen in de directe omgeving van ons scholengebied, gerepareerd of vernieuwd zijn. Er komen steeds nog weer aanvragen binnen en Casper probeert met name op zaterdag in samenwerking met een plaatselijk loodgieter aan alle hulpvragen te voldoen.

Ja, lieve mensen, afgelopen jaar/schoolseizoen is er veel gebeurd op die plek daar in Mali.

Casper was in oktober in Nederland (o.a. voor een medische check) en hij is nu weer terug naar zijn www.coolcampmali.com .

Wij blijven jullie op de hoogte houden en brengen met klem de bankrekening van ons Maliproject (www.maliproject.nl) onder jullie aandacht:

NL66SNSB 0908 763 743, Diaconie Hofkerk Goor, o.v.v. MALIPROJECT

C.B. van der Sluijs en A.C. van der Sluijs-Goud.